Navneeendringen er vedtatt: NSB blir Vy - reisemedtog.noNavneeendringen er vedtatt: NSB blir Vy

22.03.2019 - skrevet av: Kyrre Dahl

Til tross for mange protester, Generalforsamlingen i NSB AS vedtok i dag endring av selskapets navn til Vygruppen AS. Vygruppen AS er morselskapet i konsernet. Med det er Vy godkjent.


FOTO: NSB

NSB og Nettbuss tar i bruk det nye navnet 24. april. Da blir NSB sin app og nettside erstattet med Vy-appen og vy.no og arbeidet med å endre utseende på busser, tog og bybiler starter. Medarbeidere får nye uniformer til høsten. Mot slutten av året vil det være mulig å kjøpe buss- og togbillett på samme sted.

Den nye merkevaren gir tog og buss felles identitet og skal vise kundene at NSB blir noe nytt. Vy betyr utsikt og oversyn og brukes om å ha ambisjoner – store vyer.

- NSB-konsernet kjører tog og buss i Norge og Sverige og har Norges største busselskap, Nettbuss. Nå kobler vi tog- og bussvirksomheten tettere sammen, utvikler nye løsninger og gjør det enda enklere å velge en miljøvennlig reise. Da trenger vi en ny, felles identitet. NSB er ikke lenger et dekkende navn på virksomheten, sier styreleder i NSB, Dag Mejdell.

- Vårt nye navn forplikter. Vy sier både noe om at vi har store ambisjoner på vegne av kundene og samfunnet, og at vi skal gi deg gode reiseopplevelser. Nå er det vår oppgave å fylle merkevaren Vy med innhold, sier konsernsjef i Vy Geir Isaksen.

- Vy har skapt stort engasjement. Det er mange meninger og følelser knyttet til NSB, og det tar tid å venne seg til et nytt navn. Ved å koble buss- og togtilbudet tettere sammen og tilby enda flere transportformer, vil vi gjøre det enklere å reise kollektivt. Kvalitet og punktlighet for tog og buss er alltid første prioritet, og det nye navnet endrer selvsagt ikke dette. Vi bygger videre på solid erfaring og kunnskap om kollektivreiser gjennom 136 år, sier han.

- Selskapet er ikke lenger Norges Statsbaner. NSB er nå ett av flere togselskaper som konkurrerer om å kjøre tog. Vi eier ikke togene, skinnene, signalanleggene eller stasjonene, men jobber hver dag for å gi kundene våre en god reise. Et nytt navn skal styrke konkurransekraften vår i både tog og buss, fortsetter Dag Mejdell.

- Transportbransjen utvikler seg raskt, og vi endrer oss for å møte nye forventninger fra kundene. Sammen vil NSB og Nettbuss tilby reiser hele veien fra dør til dør og gjøre kollektivtrafikken enda mer attraktiv. Det er bra for samfunn og miljø, og det styrker kjernevirksomheten vår som er tog og buss. Ny, felles merkevare bidrar til fornyelsen og hjelper oss å gi kundene oversikt over det samlede reisetilbudet vårt, sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen.

Kilde: NSB - Flere: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOKTA TOGET I:

Informasjon: Om denne siden


Anbefalt: Tips, Interrail 2019!