Mulig å utvide tilbudet i rushtiden - reisemedtog.noMulig å utvide tilbudet i rushtiden

05.06.2018 - skrevet av: Kyrre Dahl

Det er fullt mulig å utvide tilbudet i rushtiden, særlig på Østfoldbanen. Det kommer fram i en rapport fra Jernbanedirektoratet.


Foto: Olav Heggø/ Samferdselsdepartementet

- Regjeringen vil gjøre togtransport mer attraktivt i og mellom de store byene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale, som ba Jernbanedirektoratet å se på mulighetene for å utvide rushtidstilbudet på Østlandet.

Dette er anbefalingene i rapporten: Foreslåtte tiltak med virkning fra desember 2019 er som følger:

 • L2 – Stabekk - Ski: Forlengelse av morgenrush med en avgang fra Ski
 • L21 – Stabekk - Moss: Forlengelse av både morgen- og ettermiddagsrush med en avgang i hver retning
 • L13x – Drammen - Dal: En innsatsavgang fra Lillestrøm til Oslo
 • R20 – Oslo S - Halden: Forlengelse av morgen- og ettermiddagsrush med en avgang i rushretning og økning av kapasiteten på 23 avganger pr uke.

  Tiltakspakken gjennomføres, med forbehold om finansiering over Statsbudsjettet for 2020.

  Ved analysen ble det avdekket at både tilgjengelighet til kjøretøy og kapasitet i infrastrukturen var sterkt begrensende faktorer på mulighetsrommet. Oslotunnelen er en særlig begrensende faktor. Det er også en utfordring at tiltakene på kort sikt ikke kan endre på eksisterende ruteleier for verken person- eller godstog.

  Kilde: Samferdselsdepartementet - TOGNYHETER

  

  

  

 • 

  TA TOGET I:

  Om denne siden


  Anbefalt: Tips for Interrail 2019!


  Info: Hvordan ta tog til Utlandet