Sporfeil førte til avsporing ved Oslo SSporfeil førte til avsporing ved Oslo S

- Skrevet 05.05.2020 av Kyrre Dahl

Havarikommisjonen mener årsaken til at et lokomotiv sporet av ved Oslo S var en sporfeil i S-kurven, etter arbeider.


FOTO: Statens Havarikommisjon for Transport

Onsdag 8. mai 2019 sporet et lokomotiv av i en sporveksel på Oslo S. Lokomotivet bakket et skift på syv vogner inn i spor 19 da det kjørte over en buffer, og ble løftet av skinnene. Bufferen falt av da to personvogner ombufret i en S-kurve noen hundre meter før avsporingen. Avsporingen medførte store materielle skader, miljøutslipp og flere dager med redusert tilgjengelighet til spor på stasjonen.

Havarikommisjonen mener årsaken til avsporingen var en sporfeil i S-kurven hvor to av vognene ombufret i forkant av avsporingen. Sporfeilen oppstod etter sporarbeider sommeren 2018, og disse arbeidene førte til svakheter som gjorde sporet ustabilt.

Etter avsporingen avdekket ikke Bane NOR SF at det var feil i S-kurven hvor ombufringen skjedde. Dette ble først oppdaget da Havarikommisjonen gjennomførte en testkjøring 12. juni 2019. Bane NOR SF manglet kontrollmekanismer for å avdekke feilen som oppstod i S-kurven.

Havarikommisjonen ble senere kjent med en lik ombufring med samme vogn på vei mellom Lodalen og Oslo S i september 2018. Denne hendelsen førte ikke til avsporing. Bane NOR SF hadde ikke registret og heller ikke fulgt opp dette i etterkant.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding som retter seg mot at Bane NOR sikrer tilpassede rutiner for kontroller etter sporarbeider og ulykker.

Kilde: Statens Havarikommisjon - LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:


COVID-19

På grunn av korona-pandemien fraråder UD reiser til alle land inntil videre. I tillegg har mange land stengt sine grenser og enormt mange tog er innstilt.

TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalt: Tips for Interrail 2019!


Info: Hvordan ta tog til Utlandet