Anbefaler kjøp av nye fjerntogAnbefaler kjøp av nye fjerntog

- Skrevet 06.10.2020 av Kyrre Dahl

Jernbanedirektoratet anbefaler at det skaffes nye tog til fjerntrafikken mellom landsdelene. I løpet av ti år bør alt av fjerntogmateriell skiftes ut, mener de.


Foto: Njål Svingheim/Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet er nå ferdig med en konseptvalgutredning (KVU) for nytt fjerntogmateriell. Rapporten er laget i samarbeid med Norske tog som eier togmateriellet, og med Bane NOR for å sikre at alle behov blir satt i sammenheng. I tillegg er togselskapene, togbrukere, interesseorganisasjoner og fagforeningene trukket inn i arbeidet.

Rapporten konkluderer med at det nå er nødvendig å gå til innkjøp av nye tog og at dagens fjerntogmateriell bør erstattes av en enhetlig togtype. Det blir også anbefalt at det blir skaffet materiell i et volum som gjør det mulig med flere avganger. Slik kan den nye fjerntogparken møte en økt etterspørsel etter lange togreiser i perioden fram mot 2035.

Bakgrunnen er at store deler av dagens fjerntogmateriell har begrenset restlevetid og bør erstattes i løpet av fem år. Dette gjelder halvparten av dagens vogner, og alle sovevognene. Resten av fjerntogparken består av materiell av ulike typer, der alle har det til felles at de vil nå den forventede levetiden i løpet av en tiårsperiode.

Kilde: Jernbanedirektoratet

- LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020