Slik blir nye Nittedal stasjon



Slik blir nye Nittedal stasjon

- Skrevet 11.12.2020 av Kyrre Dahl

Rambøll skal bistå NRC Group Norge med prosjekteringen av totalentreprisen for oppgradering av Nittedal stasjon.


Foto: Rambøll

Nittedal stasjon skal oppgraderes som en del av en større satsing på Gjøvikbanen, med et mål om økt godskapasitet og mulighet for timesavganger på strekningen fra høsten 2022.

Stasjonsområdet skal moderniseres med blant annet nye plattformer for å ta hensyn til nye togsett, forbedre parkeringsmuligheter og tilkomst. Arbeidet dekker et bredt spekter av jernbanetekniske fag, i tillegg til forbedrede muligheter for gående gjennom konstruksjon av ny gangbru og støttemur. For å muliggjøre kryssing med lengere godstog, etableres nye spor og kontaktledningsnett. Stasjonen skal også klargjøres for innføring av ERMTS signalsystem.

Rambøll vil jobbe som en underleverandør til NRC Group Norge, og vil ha ansvar for all prosjektering samt oppfølging i byggetiden. Oppdraget vil bli modellbasert med minimal bruk av tegninger. NRC Group Norge og Rambøll inngikk i november 2019 et banebrytende samarbeid i form av en egen samspillskontrakt for gjennomføring i prosjekter.

- Vi ser frem til å samarbeide med Rambøll på dette prosjektet, og har stor tro på at vi kommer til å finne gode løsninger sammen, forteller Tore Heggenes, Prosjektleder i NRC Group Norge.

-Dette er ikke første gang vi samarbeider med Rambøll på Bane NOR prosjekter, og at vi velger å bruke de nok engang er jo et bevis på deres kvaliteter og leveransedyktighet, avslutter Heggenes.

- Vi ser frem til å jobbe tett sammen med NRC Group Norge på dette spennende prosjektet, hvor vi får utnyttet vårt sterke fagmiljø innenfor jernbaneprosjektering. Våre medarbeidere står klare til å ta fatt på oppgaven, sier Jørn Spiten, Prosjektleder Transport i Rambøll.

-Som samfunnsrådgiver gleder vi oss over mulighetene for å videreutvikle bærekraftige og miljøvennlige transportløsninger for pendlere i regionen. Arbeidet skal være ferdig i løpet av sommeren 2022.

Kilde: Rambøll

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM



SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:









COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020