Lover flere avganger på BergensbanenLover flere avganger på Bergensbanen

- Skrevet 15.12.2020 av Kyrre Dahl

Flere avganger, nytt tilbud på nattestid og et bedre tilbud til pendlere og feriereisende. Det blant lovnadene fra Vy, som søndag overtok Bergensbanen, fra seg selv.


Foto: VY

Vy vant anbudet om å kjøre togene til og fra Bergen. 13. desember var den offisielle startdatoen for den konkurranseutsatte Bergensbanen, som også omfatter lokaltogene på Vossebanen. Etter hvert kommer flere forbedringer blant annet flere avganger:

Bergensbanen øker til seks daglige avganger fra desember 2021. Tilbudet gir en tilnærmet totimersfrekvens på morgen og ettermiddag. Bedre korrespondanser på viktige knutepunkter.

Samtidig skal regiontogene Bergen – Voss få fast timesfrekvens. En rekke av avgangene mellom Bergen og Voss forlenges til Myrdal, slik at alle avganger på Flåmsbana har korrespondanse til og fra Bergen. Det blir også fast halvtimesfrekvens på lokaltogene Bergen – Arna.

I løpet 2021 planlegger Vy et utvidet tilbud på alle avganger på Bergensbanen. Tilbudet betyr egne kupeer med plass til seks personer, som har seter på dagtid og soveplasser på nattestid.

- I disse vognene får vi et tilbud som ligger mellom dagens ordinære vogner med sitteplass og sovekupeene på nattogene våre, forklarer Vy- direktør i Vest, Yvonne Torgersen Hetlevik.

- Vognene kommer i tillegg til tilbudet vi har i dag, slik at det blir flere valgmuligheter for kundene i alle avgangene våre, sier Hetlevik.

Vy har kjøpt åtte vogner som står på et verksted i Tyskland. Det neste året skal de pusses opp og tilpasses Vy sitt togtilbud. Hver vogn har seks kupeer med plass til seks seter i hver kupé på dagtid og seks senger på nattestid, til sammen 36 ekstra plasser. Hver vogn har også et toalett i enden, samt to små rom med vask.

- Bergensbanen er som en nasjonalskatt å regne, og det var en festdag da det ble klart at vi vant Bergensbanen og togtrafikken til Arna og Voss, sier konserndirektør i Vy tog, Arne Fosen. Avtalen Vy har med Jernbanedirektoratet løper i ni år, fra desember 2020 til desember 2029, med mulighet (opsjon) til å forlenge med inntil to år.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020