Utsetter flere avganger på Trønderbanen

Annonse


Utsetter flere avganger på Trønderbanen

- Skrevet 12.11.2021 av Kyrre Dahl

Det er ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen mellom Melhus og Stjørdal i 2024, flere tiltak krever mer tid, mener Samferdselsdepartementet.


Trønderbanen på Trondheim S - Foto: Kyrre Dahl

– Etter at våre fagetater har gått nærmere gjennom prosjektet, er det nødvendig med flere tiltak enn det som tidligere har vært lagt til grunn. Dessverre er det ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen i grunnrute mellom Melhus og Stjørdal i 2024. Dette er først og fremst uheldig for passasjerene, som må vente til desember 2027 før det blir halvtimesfrekvens. Da kommer tilbudsforbedringen på hele Trønderbanen. I mellomtiden vil de reisende få flere forbedringer i togtilbudet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I 2020 ble det klart at det ikke ville være mulig å innføre to tog i timen på Trønderbanen mellom Melhus og Steinkjer i 2024, slik ambisjonen var i byvekstavtalen for Trondheimsområdet. Derfor ble det satt i gang arbeid for å forsøke å realisere en trinnvis tilbudsforbedring ved først å innføre halvtimesfrekvens på strekningen Melhus–Stjørdal i 2024/2025.

Samferdselsdepartementet har nå fått en statusoppdatering fra Jernbanedirektoratet om dette arbeidet. Både direktoratet og Bane NOR har nå konkludert med at det ikke vil være mulig å realisere en trinnvis tilbudsforbedring for to tog i timen, det vil si først på strekningen Melhus–Stjørdal innen 2024/2025.

Nærmere planlegging viser at tilbudsforbedringen på Trønderbanen vil kreve flere tiltak enn først antatt. Prosjektomfanget har økt fra 9 til 17 tiltak. Disse omfatter blant annet lengre kryssingsspor, stasjonstiltak, signalmessige endringer og tiltak for økt hastighet. Som følge av prosjektgjennomgangen har kostnadsanslaget for tilbudsforbedringen på hele strekningen Melhus–Steinkjer økt – fra om lag 2 milliarder kroner til om lag 2,8 milliarder kroner.

På bakgrunn av dette har Bane NOR konkludert med at hele prosjektet bør gjennomgå en ekstern kvalitetssikring. En slik prosess vil ta noe tid, og Bane NOR mener at dette ikke vil være forenlig med en trinnvis realisering.

Både Jernbanedirektoratet og Bane NOR anbefaler at tilbudsforbedringen med to tog i timen på Trønderbanen bør innføres samlet fra desember 2027. Ved å gi Bane NOR mer tid til å gjennomføre nødvendige tiltak, vil det også være mulig å samkjøre flere av disse med utrullingen av signalsystemet ERTMS på Nordlandsbanen nord for Trondheim. Dette kan bidra til å redusere den ovennevnte kostnadsøkningen på 800 millioner kroner med anslagsvis 300-400 millioner kroner.

Jernbanedirektoratet mener at erfaringene fra dette prosjektet bør vurderes nærmere. En viktig grunn er at det er skapt forventninger om tidspunkt for tilbudsforbedringer som i ettertid ikke har vært realistiske. Direktoratet vil derfor gjennomføre en evaluering av prosessen.

– Det er det positivt at Jernbanedirektoratet har tatt initiativ til å evaluere måten denne saken har blitt håndtert på. Det kan vi lære av, slik at risikoen for å havne i liknende situasjoner blir mindre. Samtidig er det positivt at våre fagetater finner løsninger som kan dempe kostnadsøkningen. Å samkjøre utrullingen av nytt signalsystem med tiltakene for to tog i timen er nettopp et slik tiltak, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

Det kjøres i dag ett tog i timen i grunnrute på Trønderbanen, med ekstra innsatstog i rushretningene morgen og ettermiddag. Selv om det ikke blir en trinnvis innføring av to tog i timen på Trønderbanen, vil de reisende få flere forbedringer i togtilbudet de kommende årene.

I desember i år øker antall avganger. En ny tidlig avgang fra Steinkjer gjør at det blir to tog i timen i retning Trondheim i tre timer i morgenrushet. Fra samme dato blir det også to nye avganger fra Trondheim og nordover til Steinkjer på kvelden, og flere tog i helgene.

14 nye hybridtog – såkalte bimodale tog som kan gå på både elektrisitet og mer miljøvennlig diesel – innfases nå på Trønderbanen. Togsettene har plass til flere passasjerer, er universelt uformet og tilbyr betraktelig bedre komfort. I tillegg er arbeidene med elektrifisering av Meråkerbanen og strekningen Trondheim–Stjørdal på Trønderbanen i gang. Disse tiltakene vil gi en mer klimavennlig togtrafikk.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: