SJ utsetter innføringen av flere avganger

Annonse


SJ utsetter innføringen av flere avganger

- Skrevet 10.12.2021 av Kyrre Dahl

SJ Norge og Jernbanedirektoratet har i dag blitt enige om inntil videre å utsette enkelte av tilbudsforbedringene som er varslet på Dovrebanen, Trønderbanen og Rørosbanen. Det skyldes lav etterspørsel i kjølvannet av nye smitteverntiltak. Se hvilke nye avganger som blir innført 12. desember!


Foto: SJ Nord

– Etter den siste smittebølgen og innføringen av nasjonale smitteverntiltak, har etterspørselen etter togreiser falt fra et allerede lavt nivå, sier Hans Kristensen, direktør for Persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.

Kristensen understreker at dagens tilbud videreføres, og at det i tillegg vil bli forbedringer på de fleste strekninger som inngår i trafikkavtalen med SJ Norge. Han poengterer også at direktoratet har en løpende dialog med togselskapet om når det er riktig å innføre tilbudene som blir utsatt.

Jernbanedirektoratets avtale med SJ Norge inneholder opsjoner om tilbudsforbedringer. Disse ble utløst av direktoratet i januar 2020, før utbruddet av Covid-19. Etter planen skulle de nye tilbudene rulles ut fra 12. desember i år.

- Før den siste smittebølgen, lå trafikknedgangen på jernbanen rundt 30 prosent sammenlignet med situasjonen før pandemien. Nedgangen er dessverre ytterligere forsterket de siste ukene, påpeker Kristensen.

Jernbanedirektoratet har under pandemien hatt ansvar får å inngå tilleggsavtaler med togselskapene, som innebærer at togselskapene får kompensasjon for å opprettholde tilbudet til tross for færre passasjerer og bortfall av inntekter. Avtalene skal sikre et tilstrekkelig togtilbud knyttet til samfunnskritiske funksjoner og skoletransport, og etter hvert også for å gjenoppta tilnærmet normal trafikk.

Nylig ble det kjent at regjeringen går inn for å forlenge ordningen med tilleggsavtaler ut mars 2022. - Vi er nå i dialog med togselskapene om nye tilleggsavtaler. I disse diskusjonene drøftes også kostnadsbesparende tiltak for å sikre bærekraften i trafikkavtalene, herunder tilpasninger i ruteplanene i forhold til etterspørselen etter togreiser, sier Kristensen.

Når enkelte tilbudsforbedringer nå utsettes, vil dette på den positive siden gi SJ Norge bedre muligheter til å gjennomføre planlagte utbedringer og installering av nytt utstyr på togene. Det gjelder for eksempel mobilforsterkere for bedre nettdekning.

- Nå kan man ta ut togene mer fleksibelt for å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger, uten at det er risiko for at det går ut over tilbudet til de reisende. Videre får også togselskapet mer fleksibilitet til å fase inn de nye togene på Trønderbanen. Som kjent er leveransen forsinket som følge av Covid-19. Første tog ble satt i drift så sent som i oktober 2021, et halvt år etter planen, forteller Hans Kristensen.

Følgende økninger i avganger gjennomføres fra 12. desember:

Dovrebanen:

 • Oslo S-Trondheim S, Avgang 18:02 (mandag-fredag + søndag)
 • Trondheim S-Oslo S, Avgang 10:18 (mandag-fredag + søndag)

  Meråkerbanen:

 • Trondheim S-Storlien, avgang 12:45 (mandag-søndag)
 • Storlien-Trondheim S, avgang 14:41 (mandag-søndag)

  Trønderbanen:

 • Steinkjer- Trondheim S - Melhus / Lundamo: Avgang 04:31 (mandag-fredag)
 • Lundamo/Melhus-Trondheim – Steinkjer: Avgang 19:32 (mandag-fredag)

  Nordlandsbanen (Mosjøen-Bodø):

 • Avgang 06.38 fra Mosjøen (ny avgang på lørdager)
 • Avgang 17.46 fra Bodø. (ny avgang på lørdager)

  Saltenpendelen:

 • Bodø-Fauske: Avgang 08:16 (mandag-fredag)
 • Fauske-Bodø: Avgang 09:15 (mandag-fredag)

  KILDE: JERNBANEDIREKTORATET

  LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

  Annonse


  SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

  Annonse


 • 

  TA TOGET I:

  Om denne siden


  Anbefalte togturer


  Veterantog i Norge


  
  SØK PÅ REISEMEDTOG.NO: