Vy lanserer ambisiøse planer for Østlandet


Vy lanserer ambisiøse planer for Østlandet

- Skrevet 21.02.2023 av Kyrre Dahl

Vy mener selv at de har utarbeidet et svært attraktivt rutetilbud på Østlandet som vil gi store fordeler. Det er dette forslaget som Jernbanedirektoratet nå vurderer på vegne av Samferdselsdepartementet.


Foto: VY

– Vi foreslår et svært godt og helhetlig togtilbud på Østlandet, som er åpent for alle togreisende. I forslaget har det blitt lagt vekt på at alle kunder skal ha et godt og sammenhengende tilbud, og at reiser til og fra Oslo lufthavn skal være tilgjengelig for hele Østlandet, uten togbytter. Det kommer fortsatt til å bli et fantastisk tilbud med god kvalitet og kundeservice til de som skal reise til og fra Gardermoen, sier konserndirektør for persontog i Vy, Erik Røhne.

For kundene gir samlet drift en bedre hverdag. De får ett selskap å forholde seg til, og vi får en bedre håndtering av avvik. Siden togdriften på Østlandet er tett sammenvevd, vil signalfeil og strømstans føre til enda flere forsinkelser og innstillinger når vi ikke kan bruke alle tog og personell på tvers av ulike linjer. Fellesskapet sparer også store kostnader ved å holde driften samlet. Ved oppsplitting forsvinner stordriftsfordelene, fordi det blir dobbelt opp av alle funksjoner som må til for at togene skal gå.

Togtilbudet forutsetter at infrastrukturen mellom Drammen og Kobbervikdalen er ferdig utbygd og kan tas i bruk fra 2026. Det er viktig å understreke at dette er et forslag og at endelig tilbud blir fastsatt i eventuelle forhandlinger med Jernbanedirektoratet.

Dette er forbedringene som Vy foreslår:

 • Jevn fordeling av avganger og økt frekvens til en rekke destinasjoner
 • Dagens 10-minutters frekvens på knutepunktene mellom Asker og Lillestrøm utvides til Drammen – Oslo Lufthavn og Eidsvoll
 • Skoppum (Horten), Holmestrand og Sande beholder direktetog til Oslo lufthavn, og får to tog i timen
 • Brakerøya og Lier får fire tog i timen, mot to i dag. Dette gir et godt lokalt tilbud til og fra det nye sykehuset på Brakerøya
 • Økt frekvens til og fra Skien med to avganger i timen hele dagen
 • Økt frekvens til Lillestrøm, Eidsvoll og Eidsvoll verk
 • Follo/ Østfold får tog til Oslo Lufthavn uten omstigning på Oslo S
 • Tillater økt frekvens for linje L2 gjennom Oslo
 • Bedre fordeling av avganger gir mindre trengsel på togene
 • Flere avganger til Lillestrøm, Oslo lufthavn, Eidsvoll verk og Eidsvoll. Trafikktoppen for reisestrømmen til Oslo Lufthavn vil overlappe med trafikktoppen for pendlerreiser ut fra Oslo om ettermiddagen. Økt kapasitet i denne retningen vil derfor være spesielt viktig.
 • Eidsvoll verk vil få fire avganger i timen med dobbelt så mange avganger på linje RE11 og R12. Eidsvoll verk vil ikke belaste linje RE10
 • En rutemodell som er bygd opp av halvtimessystemer vil gjøre det enklere å få til to gode ruteleier per time for fjerntog/godstog

  På de linjene som ikke er med på kartet er det ingen endringer fra i dag.

  – Fra Drammen foreslår vi åtte tog i timen mot Oslo, seks mot OSL og to mot Dal. I tillegg ligger det i forslaget at det skal stoppe fire tog i timen på Brakerøya og Lier, noe som er en dobling fra i dag, sier konserndirektør for persontog i Vy, Erik Røhne. Tidspunktet for oppstart av dette rutetilbudet er avhengig av at den nye infrastrukturen mellom Drammen og Kobbervikdalen er klar til å bli tatt i bruk, samt at tilbringertjenesten til og fra Oslo Lufthavn integreres i det øvrige togtilbudet.

  – I Vestfold og Telemark foreslår Vy to tog i timen fra Skien og totalt fire tog i timen fra Tønsberg. I tillegg opprettholder vi togforbindelsen fra Skoppum, Holmestrand og Sande til OSL, sier konserndirektør for persontog i Vy, Erik Røhne

  – Vi ønsker å gi kundene i Follo og Østfold et direkte togtilbud til OSL, derfor har vi foreslått å kjøre togene fra Mysen (R22) og Halden (RE20) til OSL, noe som gir fire tog i timen fra Ski direkte til Gardermoen uten togbytte. Dette tilbudet blir raskere enn buss og bil, sier konserndirektør for persontog i Vy, Erik Røhne

  Lillestrøm vil få ti avganger per time til OSL og tretten avganger til Oslo S, hvorav ni fortsetter videre vestover, og fire gir forbindelse til Ski og Østfold uten omstigning.

  – Vårt forslag gir en helt annen utnyttelse av kapasiteten enn i dag, og vil føre til at pendlerne på Romerike får bedre kapasitet på togene. Tog som nå er forbeholdt flyreisende vil være åpne for alle passasjerer, sier konserndirektør for persontog

  LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM. Nyhetsfeeden finner du her: RSS

  Annonse


  SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

  Annonse


 • 

  TA TOGET I:

  Om denne siden


  Anbefalte togturer


  Veterantog i Norge


  
  SØK PÅ REISEMEDTOG.NO: