Innspill til ny nasjonal transportplan, ønsker en helhetlig løsning for kollektivtransport - reisemedtog.noEn helhetlig løsning for kollektivtransport

- 14.05.2020 - skrevet av: Kyrre Dahl - Flere innlegg: i ARKIVET

Myndighetene ønsker i disse dager innspill til ny nasjonal transportplan. Her er mine tanker rundt hva Norge burde gjøre fremover og kort fortalt ønsker jeg en mer helhetlig satsing på kollektivtransport.


Et tog i Nederland

Nasjonal transportplan høres byråkratisk ut, men det er i denne prosessen at myndighetene staker ut veien fremover for veitrafikk, jernbane, sjøtransport og luftfart. Jeg har lagt merke til at det gjerne blir konkurranse mellom de forskjellige kategoriene om hvem som skal få mest penger til seg og sitt og det er akkurat det jeg mener er hovedproblemet.

Det jeg savner er en helhetlig tankegang både for de som sitter i bil, de som bruker kollektivtransport og de som kjører varer. Selv er jeg mest opptatt av kollektivtransport og har mange idèer til hvordan det kan bli bedre, men jeg har for lengst innsett at det nytter ikke å løsrive kollektivtransporten fra annen transport, og det blir bare enda verre om f.eks fly og tog skal konkurrere om hvem som roper høyest etter penger.

For de som ikke kjenner til Nasjonal transportplan så er det en langsiktig strategiplan og har altså lite med dagens korona-situasjon å gjøre. Dette handler om 5 til 10 år frem i tid og hvilken vei vi ønsker at Norge som transport-land skal gå. Jeg vil påstå at et godt utbygd jernbanenett bør prioriteres, basert på erfaringer fra andre land, som Sveits og Nederland. Disse landene ( og andre ) har et effektivt tognett som utgjør grunnstammen i transportnavet for både passasjerer og gods, noe som igjen frigjør kapasitet på veiene og gjør fly mindre viktig.

I norsk perspektiv sier det seg selv at man starter i Oslo og bygger seg utover, det vil si at det aller viktigste er dobbeltspor på alle de såkalte intercity-strekningene, samt Ringeriksbanen. Samtidig må man også bygge en ny jernbanetunnel gjennom Oslo, for kapasiteten i Oslo-tunnelen er sprengt. Denne må komme før man kan gjennomføre frekvensøkning på de strekningene som faktisk har størst potensiale i Norge. Disse prosjektene gavner hele landet, dobbeltspor på Dovrebanen gir f.eks raskere tog til Trondheim og mulighet for frekvensøkning.

Men, så kommer det med helheten inn, for det er ikke slik at alle bor ved en togstasjon. Derfor må man gjøre som før nevnte Sveits og Nederland. Utenfor alle stasjoner må det være et tilbud om transport videre, som korresponderer med togene, f.eks busser som har avgangstid få minutter etter toget og står oppstilt utenfor stasjonen. Man bør i tillegg ha et felles billettsystem for alle transportmidler, slik at du kan kjøpe en billett som gjelder helt dit du skal. På stasjonene bør det også være muligheter for å leie sykler eller elektriske biler (for ikke å snakke om en mulighet til å kjøpe billetter! ). Kort fortalt bør systemet være slik at alle vet at de kommer fram!

Ingenting av dette krever kostbare investeringer, bortsett fra jernbaneutbyggingen som allerede er vedtatt. Problemet er mer ansvarsoppdeling, ikke bare er det forskjellige selskaper som står for skinner, materiell og togdrift. Det er også egne selskaper som eier stasjoner og atter andre som kjører busser etc... Jeg er på ingen måte motstander av privatisering, men det mangler noen som sitter på toppen med en klar visjon om hvordan dette skal fungere, jeg kjenner f.eks mange tilfeller hvor ekspressbussen kjører fra togstasjonen 5 minutter før bussen går, fordi det ene er Vy Tog og det andre er Vy Buss, som altså ikke klarer å snakke sammen i det hele tatt. Det koster ikke penger å bruke hodet, men noen må faktisk gjøre det!

Når man har fått togsystemet på Østlandet opp på et fornuftig nivå, bør man snarest mulig inkludere resten av landet i et slikt helhetlig opplegg. Det betyr dobbeltspor mellom Oslo og Bergen, Trondheim og Stavanger, med hyppige avganger, aller helst 1 gang i timen. Jeg snakker ikke her om høyhastighets-tog, men en utbygging til marsjfart på opp mot 200 kilometer i timen kan gi reisetider på mellom 3 og 4 timer mellom de største byene og mulighet for stopp underveis, samt kapasitet til gods. Et slikt jernbanenett vil gi mindre behov for flytrafikk og færre som kjører bil, slik at man ikke trenger å bygge ut firefelts motorveier over hele landet.

På den annen side er det også deler av landet som i uoverskuelig fremtid ikke kan dekkes med tog, f.eks Nord-Norge og langs kysten av Vestlandet. Fly på lange distanser kommer vi neppe utenom de neste ti årene og gods må fraktes langs veier eller på sjøen, så denne infrastrukturen må også oppgraderes til et fornuftig nivå. Veimessig ser jeg for meg riksveier med standard nivå som fører trafikken utenom alle tettsteder, for godstrafikkens skyld. En annen byråkratisk snodighet er at ekspressbussene i dag kjører kommersiellt og ikke på kontrakt. Skal man få til et helhetlig transportsystem må også disse komme innenfor de samme rammene som tog, trikk og lokalbuss. Gjerne også innenriks flytrafikk, selv om jeg ser at det nok er et langt lerret å bleke.

Flere blogginnlegg: i BLOGGARKIVET
Alle bilder og videoer: Kyrre Dahl/reisemedtog.no - Følg denne siden på FACEBOOK eller INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020


ERDETMULIG.NO: