Vy (NSB) dropper komfort og innfører reservering - reisemedtog.noUt med Komfort og inn med reservering

06.06.2018 - skrevet av: Kyrre Dahl

Til høsten erstattes Komfort med setereservasjon på regiontogene på Østlandet.


Foto: Snøhetta

Setereservasjon er fra før innført på Gjøvikbanen (R30) og innføres nå også på togene som kjører mellom Lillehammer – Drammen (R10), Eidsvoll – Skien (R11) og Halden – Oslo S (R20).

- Vi har over flere år hatt en kraftig passasjervekst, og veksten fortsetter i 2019. Derfor jobber vi hele tiden med å utvikle togtilbudet og ser på hvordan plassene om bord kan utnyttes bedre slik at tilbudet blir best mulig for flest mulig, sier kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz.

- Og når vi ser på hvor mange som bruker Komfort-tilbudet opp mot det totale antall reisende, ser vi at komfortvognene ikke utnyttes til det fulle, forklarer Scholz. Av Vy sine periodebillettkunder har 3-4 prosent Komforttillegg. Samtidig utgjør en komfortvogn rundt 20 prosent av kapasiteten i et togsett. Det betyr at komfortvognen på flere avganger har ledige seter, mens det er fullt i resten av toget.

Med setereservasjon kan reisende sikre seg et sete, samtidig blir den vognen som i dag er forbeholdt komfortkunder åpnet opp, slik at andre kan benytte seter som ikke er reservert. - Totalt utnyttes da alle plassene, fremfor at togene kjører med en vogn med ledige seter mens det er mange reisende ellers i toget, sier Scholz.

Reisende som ønsker en sitteplass kan kjøpe setereservasjon som en tilleggstjeneste til sin billett. Da kan de enkelt reservere seter på de avgangene de ønsker å reise med, flere uker frem i tid. Reservasjonene kan også endres og avbestilles. - Muligheten til å reservere, endre og avbestille seter flere uker frem i tid, gjør pendlerhverdagen mer fleksibel og forutsigbar, noe vi ser at våre kunder verdsetter, sier Scholz.

Setereservasjonsløsningen erstatter dagens Komfort. Det betyr at tilgangen til gratis kaffe og papiraviser fjernes, og at prisene reduseres. Setereservering gjelder kun vogner som i dag er Komfort og vil koste 59 kroner.

Kilde: Vy - TOGNYHETERTA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalt: Tips for Interrail 2019!


Info: Hvordan ta tog til Utlandet