SJ overtar togdriften i Midt og Nord-Norge - reisemedtog.noSJ overtar togdriften i Midt og Nord-Norge

17.06.2019 - skrevet av: Kyrre Dahl

SJ Norge er tildelt kontrakten for Trafikkpakke Nord, melder Jernbanedirektoratet i dag.


X2000 hos SJ FOTO: Kyrre Dahl

Jernbanedirektoratet har i dag besluttet at trafikkavtalen for togtilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen skal tildeles SJ Norge. Kampen om kontrakten sto i sluttfasen mellom SJ Norge og Vy Tog, og det var tett og jevnt.

Både SJ Norge og Vy Tog leverte meget gode tilbud på kvalitet og oppdragsforståelse. Vy Tog leverte et marginalt bedre tilbud på disse kriteriene. Når det gjelder pris, var SJ Norge klart best. Samlet sett er det SJ Norge som har levert det tilbudet som gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Det gjennomsnittlige årlige vederlaget SJ Norge skal ha for å drive trafikken som inngår i denne trafikkpakken, utgjør i størrelsesorden en femtedel av hva trafikken drives for i dag. Vy Tog leverte også et pristilbud som var betydelig lavere enn hva trafikken drives for i dag, men vesentlig høyere enn tilbudet fra SJ Norge. Til slutt ble derfor pristilbudet for å drive trafikken i ti og et halvt år avgjørende.

SJ Norge er et norsk datterselskap av Sveriges største persontrafikkoperatør SJ. SJ er heleid av den svenske stat. SJ opererer allerede i dag i Norge og driver togtilbudet mellom Stockholm og Narvik og mellom Stockholm og Oslo.

Som oppdragsgiver har Jernbanedirektoratet satt minimumskrav til kundetilbudet på de enkelte strekningene som f.eks frekvens og antall avganger, hvor tog skal stoppe og hva en togbillett maksimalt skal koste. Minimumskravene skal sikre at togtilbudet blir minst like godt som i dag.

SJ Norge sine forbedringer i kundetilbudet, utover minstekravene, består blant annet av:

 • Rutetilbudsforbedringer
 • Videreutvikling av Togbuss-konseptet
 • Etablering av lavpriskalender og dynamisk prising av billetter
 • Oppgradert serveringstilbud
 • Et Premium-tilbud på fjerntog med bl.a. frokost servert ved sete, kaffebuffé og tilgang til SJ-lounge som etableres i Oslo og Trondheim.
 • Bedre løsninger for reisende med særskilte behov

  SJ Norge skal leie togmateriell av Norske tog AS til betjening av det kundetilbudet som er fastsatt i trafikkavtalen. Norske tog er eid av Samferdselsdepartementet med oppgaver å anskaffe, eie, forvalte og gi togoperatørene tilgang til togmateriell på konkurransenøytrale vilkår. Ansatte som tilbys overføring fra Vygruppen AS til SJ Norge etter reglene i arbeidsmiljøloven og jernbaneloven, beholder dagens lønns- og arbeidsvilkår.

  Kilde: Jernbanedirektoratet

  Mer om: TOG I NORGE Flere: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK

  

  

  

  

 • 

  TA TOGET I:

  Om denne siden


  Anbefalt: Tips for Interrail 2019!


  Info: Hvordan ta tog til Utlandet