Tildeler kontrakt for ny bane mellom Moss og RyggeKontrakt for ny bane mellom Moss og Rygge

- Skrevet 01.07.2019 av Kyrre Dahl

Bane NOR er i gang med å bygge nytt dobbeltspor gjennom Moss og Rygge. Totalentreprisen på underbygning er tildelt arbeidsfellesskapet mellom Implenia Norge AS og Acciona Construcción S.A. Kontrakten har en verdi på 6 300 MNOK.


(Illustrasjon: Bane NOR

Foruten underbygningsarbeider på hele strekningen på 10 km mellom Sandbukta og Såstad, inkluderer totalentreprisen bygging av to jernbanetunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km, samt ny stasjon i Moss.

Som en del av arbeidene skal det bygges en løsmassekulvert på drøyt 400 meter i krevende grunnforhold i Moss sentrum. Norges Geotekniske Institutt (NGI) er engasjert av arbeidsfellesskapet for å sørge for å ivareta områdestabilitet og en sikker gjennomføring av blant annet disse arbeidene.

- Vi er veldig glade for å ha blitt utvalgt, sammen med vår partner Implenia, for å utvikle dette nye jernbaneprosjektet. Denne entreprisen styrker Accionas posisjon i Norge, et nøkkelmarked for selskapet. Basert på vår tidligere erfaring med Bane NORs ledelse og deres profesjonalitet, tror vi at vi vil kunne utvikle og fullføre dette flotte, men komplekse prosjektet med best mulig resultat. Acciona, sammen med Implenia, håper å kunne tilby den den samme forpliktelsen og opplevelsen til dette InterCity-prosjektet, som vi gjør i alle våre prosjekter, sier Huberto Moreno, Administrerende Direktør for Construction Business i Acciona.

- Vi er veldig glade for at vi, sammen med Acciona, har blitt tildelt dette spennende prosjektet. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet, og ikke minst til å være en del av Bane NORs InterCity-satsning, sier Audun Aaland, Administrerende Direktør i Implenia Norge AS.

- Det omfattende og komplekse arbeidet med å skape fremtidens jernbane og lage et langt bedre togtilbud for passasjerer og gods på Østlandet fortsetter med uforminsket styrke. Denne kontrakten er den nyeste i rekken av flere viktige kontrakter vi har inngått i år. Det er samtidig et nytt bevis på den historiske jernbanesatsingen regjeringen legger opp til, sier Einar Kilde, utbyggingsdirektør i Bane NOR.

- Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med to solide entreprenører som er godt etablert i Norge. Vi har utviklet et velfungerende forhold til Acciona gjennom tunnelbore-delprosjektet på Follobanen og med Implenia Norge på parsellen Farriseidet-Porsgrunn, legger han til.

- Kontraktsigneringen for hovedentreprisen er en viktig milepel for prosjektet og er noe vi har jobbet målrettet mot gjennom flere år. Vi er glad for at vi kan meddele at vi har kommet til enighet med Implenia og Acciona om denne entreprisen. Sammen skal vi gi innbyggerne i Østfold, ikke minst i Moss og Rygge, et bedre togtilbud og økt kapasitet når dobbeltsporet står ferdig. Planlagt åpning er i desember 2024, forteller Jarle Midjås Rasmussen, prosjektsjef for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

Kilde: Bane Nor

Flere: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMTA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalt: Tips for Interrail 2019!


Info: Hvordan ta tog til Utlandet