Anbefaler batteridrift og elektrifiseringAnbefaler batteri og delvis elektrifisering

- Skrevet 06.01.2020 av Kyrre Dahl

Batteribasert teknologi kombinert med delvis elektrifisering er mest aktuelt for å erstatte bruken av fossilbasert diesel i jernbanen, går det fram av ny rapport.


Miljøvennlig tog i Østerrike FOTO: Jernbanedirektoratet

Norge har forpliktet seg til å kutte 45 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Transportsektoren står for 30 prosent av de totale utslippene, og mye må dermed gjøres innenfor denne sektoren frem mot 2030. Jernbanedirektoratet har derfor gjennomført prosjektet «NULLFIB» i samarbeid med Norske Tog AS, Bane NOR AS og kjøretøyprodusenter i tidsrommet januar til desember 2019. Målet for «NULLFIB» er å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for nullutslippsløsninger.

Det er per 2019 fem jernbanestrekninger som ikke er elektrifiserte og hvor togene benytter fossilbasert diesel som medfører klimagassutslipp. En overgang til nullutslippsløsninger vil redusere jernbanens karbonavtrykk, og vil gi gunstige samfunnsøkonomiske besparelser. Samtidig vil dette også øke jernbanens konkurranseevne i møte med andre former for transport.

Prosjektet har vurdert følgende alternativer:

 • Hydrogen
 • Biogass
 • Biodiesel
 • Helbatteri
 • Batteridrift med del-elektrifisering.

  Den faglige vurderingen av nytt kunnskapsgrunnlag er at batteribasert teknologi er mest aktuell for å være en varig og robust løsning for å erstatte bruken av fossilbasert diesel i jernbanen.

  For at denne teknologien skal kunne brukes i de fleste operasjoner som i dag benytter fossil diesel (inkl. Nordlandsbanen), er det nødvendig at bruken av batterier kombineres med et ladesystem som kan lade tog mens de kjører. Dette medfører at en driftsform med batteri i tog kombinert med del-elektrifisering anbefales som hoved-løsning for å erstatte bruken av fossilbasert diesel.

  Dette konseptet er også kompatible med dagens teknologi, og kan dermed benyttes på hele det eksisterende jernbanenettet forutsatt at det kombineres med infrastrukturtiltak av ikke-elektrifiserte strekninger.

  – Vi skal også ta ekstra godt hånd om togreisende med særskilte behov. Vi inviterer nå brukergruppene til et tettere samarbeid med oss, og vi skal gjøre endringer i Vy-appen og på Vy.no for å gjøre det enklere å kjøpe billett, også for de som bruker rullestol, har førerhund eller har med barnevogn, sier Fosen.

  Jernbanedirektoratet inviterer alle interessenter å fremme sine synspunkter og komme med skriftlig innspill. Disse kan sendes til post@jernbanedirektoratet.no. Fristen for å sende innspill er 15. februar 2020.

  Kilde: Jernbanedirektoratet - LES FLERE: TOGNYHETER

  Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

  

  

 • 

  COVID-19

  På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

  TA TOGET I:

  Om denne siden


  Info: Veterantog i Norge - 2020