Flere reiste med tog i fjor, særlig på VestfoldbanenFlere reiste med tog i fjor, særlig på Vestfoldbanen

- Skrevet 10.02.2020 av Kyrre Dahl

Tall for 2019 viser fortsatt vekst for Vy og ved utgangen av året var det gjort over 73 204 390 reiser med Vy tog i Norge.


Vy tog FOTO: Vy

Reisetallene økte med 2, 8 prosent sammenlignet med 2018. Det utgjør 2 millioner flere togreiser med Vy. Av alle reisene ble 41 438 600 reiser gjort med lokaltogene på Østlandet. Det er en vekst på 1,1 prosent sammenlignet med samme periode 2018. På Gjøvikbanen var det 2 100 330 reiser, en økning på 2, 7 prosent fra 2018.

- Med Vy har passasjertogene i Norge hatt reisevekst hvert år siden 2013. Vi har over flere år gjort mye for å øke rutetilbudet vårt, samtidig som det har kommet over 120 nye tog på skinnene. Samtidig jobber vi hele tiden for å utvikle tilbudet, derfor fikk reisende på Østlandet like før jul flere avganger både hverdager og helger, sammen med over 7000 flere seter på de travleste tidene på døgnet, sier konserndirektør for Vy tog, Arne Fosen.

Tall for noen viktige strekninger:

På regiontog på Vestfoldbanen var det 15,2 prosent flere reiser i 2019, sammenlignet med 2018. 7 825 450 passasjerer reiste med linje R11 i perioden. Eidangerparsellen har bidratt til en flott utvikling av antall reiser mellom Skien og Porsgrunn.

På regiontog mellom Drammen og Lillehammer var det 4,2 prosent færre reiser i 2019, sammenlignet med 2018. 5 423 830 passasjerer reiste med linje R10 i perioden.

På regiontog på Østfoldbanen (Oslo – Halden) var det 0,5 prosent færre reiser i 2019, sammenlignet med 2018. 2 631 910 passasjerer reiste med regiontog i perioden.

I regiontogene mellom Oslo og Bergen var det 4,6 prosent flere reiser i 2019, sammenlignet med 2018. 1 230 280 passasjerer reiste på strekningen i perioden.

På regiontogene mellom Oslo og Trondheim var det 2,4 prosent flere reiser i 2019, sammenlignet med 2018. 858 320 passasjerer reiste mellom Oslo og Trondheim i perioden.

På regiontogene på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø var det 1,4 prosent færre reiser i 2019, sammenlignet med 2018. 467 710 passasjerer reiste mellom Trondheim og Bodø i perioden.

Go-Ahead overtok trafikken på Sørlandsbanen i desember og tallene er derfor ikke sammenlignbare. På regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger var det 979 490 reiser mellom Oslo og Stavanger fra 1. januar - 14. desember 2019 med Vy Tog.

Kilde: Vy - LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM 
 

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020