EUs fjerde jernbanepakke vedtatt av Kongen i statsråd

Annonse


EUs fjerde jernbanepakke godkjent i statsråd

- Skrevet 11.06.2021 av Kyrre Dahl

- Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.


Tog i Tyskland - Foto: Kyrre Dahl

Stortinget vedtok nylig lovendringer som bidrar til å gjennomføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. I tillegg har Stortinget gitt samtykke til å ta EU-direktivet om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke inn i EØS-avtalen. Disse reglene er allerede gjort gjeldende i EU.

I dagens statsråd på slottet har Stortingets vedtak blitt sanksjonert ved kongelig resolusjon, og lovendringene trer nå i kraft.

– Vi kan nå etablere et modernisert og oppdatert jernbaneregelverk. Prosessene med å få godkjent togmateriell og sikkerhetssertifikater for togoperatørene blir enklere. Dette kan bidra til at vi kan få nye tog raskere inn i trafikk, slik at togtilbudet blir mer attraktivt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Jernbanepakka gir oss også bedre mulighet til å ta i bruk ny teknologi. Jeg er særlig opptatt av at de reisende må tilbys bedre digitale løsninger for å planlegge og kjøpe billetter til togreiser i hele Europa, etter mønster fra hva vi nå har i Norge med Entur, sier samferdselsministeren.

Lovendringene gir Samferdselsdepartementet myndighet til å fastsette forskrifter om de tekniske og sikkerhetsmessige kravene som er en del av regelverkspakken.

– Statens jernbanetilsyns rolle som sikkerhetsmyndighet i Norge vil med de nye reglene styrkes gjennom et mer komplett regelsett for sikkerhet og tekniske forhold på jernbanen, og med et klart hjemmelsgrunnlag i den norske jernbaneloven, sier Hareide.

Lovendringene fastsetter også bestemmelser om blant annet trafikkeringsrett på det nasjonale jernbanenettet, tilsyn, overtredelsesgebyr og saksbehandlingsgebyr.

Kilde: Samferdselsdepartementet - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: