Hvordan ta tog i Estland - reisemedtog.no

Annonse


Hvordan ta tog i Estland

21.05.2018 - skrevet av: Lars Rekaa

Å ta toget til Estland kan være litt innviklet. Men å ta tog i Estland er en ren fornøyelse.


Moderne og behagelige Flirt-togsett besørger all passasjertrafikk i Estland. Foto: Lars Rekaa

Bortsett fra nattoget Tallinn-Sankt Petersburg-Moskva, driver det statlige selskapet Elron alle passasjertog i Estland. På hjemmesiden www.elron.ww kan du velge språk; estisk, russisk og engelsk. De fleste yngre estlendere snakker engelsk, men det er ikke sikkert alle som jobber i billettluka på mindre stasjoner snakker annet en estisk – og russisk.

Flere selskaper

Selv om Elron driver passasjertogene, er det flere selskaper som er involvert i jernbanedriften i landet. Eesti Raudtee, det gamle statsbaneselskapet, eier storparten av jernbanenettet, skinnene, altså. Resten eies av Edelraudtee, som ellers driver godstransport. Men Elron kjører passasjertogene på Edelraudtees skinner, også.

Flirt

Tallinn er det store knutepunktet for tog i Estland. Fra sentralstasjonen Balti Jam (Baltikum-stasjonen) går togene østover, sørøstover, vestover og sørover. På vestkysten går ikke togene lenger til Pärnu, helt i sørøst. Sporene er i for dårlig forfatning til at det vil lønne seg å utbedre linjen nå, før Rail Baltica – den prosjektyerte jernbaneforbindelsen mellom Warszawa og Tallin – står ferdig. Men nordkysten, langs Finskebukta er godt dekket. Dessuten er det passasasjertrafikk sørover til den gamle universitetsbyen Tartu og Valga på grensa mot Latvia. Togene er sveitsiske. Elron har investert i Stadler Flirt-togsett. 18 elektriske Flirt-tog og 20 dieseldrevne Flirt-sett besørger all passasjertrafikk.


Valga er en av de største stasjonene i Baltikum, men i dag er det få tog som stanser her. Toget fra Tallinn har ankommet, det er fortsatt et par timer til toget til Riga skal gå. Foto: Lars Rekaa

Utenlandstog

Unntaket er altså utenlandstog. Det privateide selskapet Go driver togene til Russland. Toget til Moskva forlater Balti Jam sent på ettermiddagen og er i Moskva neste formiddag. Toget er ikke moderne og ikke spesielt kjapt. Grensepasseringen mellom Narva og Ivangorod tar halvannen time, med stopp på begge sider av grensa. Toget bruker sju timer til Sankt Petersburg. Forbindelsen til Latvia er enklere. Fra Tallinn går det flere tog daglig til grensebyen Valga. Turen tar omtrent tre timer. I Valga må du regne med ventetid, det går bare et morgentog og et ettermiddagstog videre. Til gjengjeld ta toget deg til Rigas sentralstasjon – og det er ingen grensekontroll.


Toget fra Russland har nettopp ankommet Balti Jam i Tallinn. Foto: Lars Rekaa

Billetter og priser

Tog i Estland er ikke avskrekkende dyrt. Fra Tallinn til Valga koster det drøye 14 euro, rundt 150 kroner. Det forutsetter forhåndskjøpte billetter. Kjøper du på toget, må du ut med 25 kroner ekstra.

Trikk

Tallinn har et god utbygd sporveisnett, og trikken utgjør en ryggrad i byens transportnett.

Informasjonen på denne siden er samlet inn og skrevet av Lars Rekaa, togentusiast og redaktør i Lyngdals Avis.


Annonse


Nyheter: Tunnel mellom Tallinn og Helsinki?


Mer info om: Hvordan ta tog i Finland
Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i Norge
SØK PÅ REISEMEDTOG.NO: