Åpner for persontog til utlandetÅpner for persontog til utlandet

- Skrevet 01.10.2021 av Kyrre Dahl

Regjeringen varsler at alle grenseoverganger blir gjenåpnet fra 6.oktober. Det betyr at også de fire grenseovergangene for jernbanen gjenåpnes fra samme dato. Togselskapene avgjør når trafikken kan komme i gang.


og til Gøteborg klart til avgang fra Halden. Foto: Njål Svingheim/Jernbanedirektoratet

Fra onsdag 6.oktober gjenåpnes de fire grenseovergangene uten restriksjoner. Det har ikke blitt kjørt persontog over grensene siden koronapandemien tok til i mars 2020.

I normale tider går det to daglige avganger over grensa på Ofotbanen (Vassijaure grense), to over Meråkerbanen (Storlien grense), tre over Kongsvingerbanen (Charlottenberg grense) og fire over Østfoldbanen (Kornsjø grense).

Det vil nå være opp til togselskapene å vurdere hvor raskt det er mulig for dem å gjenoppta trafikken over grensene. Det er Vy Tåg AB som kjører over grensa på Ofotbanen, SJ Norge over Meråkerbanen, SJ AB over Kongsvingerbanen og Vy-gruppen over Østfoldbanen.

Jernbanedirektoratet vurderer for tiden også hva som må til for å få i gang nattog fra Oslo S til København. En oversikt over dette og et anslag på kostnader for et slikt tilbud skal foreligge i løpet av november.

I Regjeringens pressemelding av 1.oktober framgår det hvilke regler som nå gjelder for testing ved ankomst fra utlandet over grenseovergangene, inkludert de fire jernbanegrenseovergangene.

Kilde: Jernbanedirektoratet - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Togpodden - Podcast


Veterantog i Norge