Ny regjering vil ha mer gods på skinner

Annonse


Ny regjering vil ha mer gods på skinner

- Skrevet 08.11.2021 av Kyrre Dahl

I et tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022 foreslår den nye regjeringen å reversere kutt i stønadsordning til godsoverføring fra vei til bane.


Godstog - Foto: Olav Heggø / Samferdselsdepartementet

– Hurdalsplattformen er klar på at regjeringen vil overføre mer gods fra vei til jernbane. Vi foreslår derfor å reversere kuttet i tilskoddsordningen for godsoverføring fra vei til bane i den forrige regjeringens budsjettforslag for neste år, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

- Det er mer klimavennlig å kjøre gods på jernbane enn på vei, og derfor er denne ordningen viktig. Reverseringen bidrar også til å gi godsnæringen på bane forutsigbare rammevilkår, sier Nygård i en pressemelding.

Reverseringen betyr at regjeringen foreslår å øke bevilningene til godsoverføringsordningen med 10,3 millioner kroner, til 92,3 millioner kroner, sammenlignet med statsbudsjettforslaget fra den forrige regjeringen.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at flere bedrifter velger å sende gods på jernbane, og at miljøfordelene ved dette blir bedre reflektert i markeddsprisen sammenlignet med å frakte gods på vei .

Godstransport på jernbane har hatt en krevende periode siden toppåret i 2008. Det er i dag hard konkurranse fra lastebilnæringen. Godsnæringen på bane har også opplevd at driftsstabiliteten i jernbaneinfrastrukturen ikke har vært tilfredsstillende.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: