Færre togpendlere etter pandemien

Annonse


Færre togpendlere etter pandemien

- Skrevet 01.02.2022 av Kyrre Dahl

Ifølge en ny undersøkelse vil pendlerne på Østlandet reise sjeldnere med tog når pandemien er over. – Nye reisemønster kan påvirke innretningen av fremtidens togtilbud, sier jernbanedirektør Knut Sletta.


Knut Sletta - Foto: Jernbanedirektoratet

Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Jernbanedirektoratet og hovedfunnene viser at folk på Østlandet regner med å redusere antall togreiser med mellom 14 og 24 prosent sammenliknet med før pandemien.

Hovedårsakene til denne reduksjonen er økt motstand mot trengsel og økt bruk av hjemmekontor. Trengselseffekten ventes å avta noe når pandemien kommer mer på avstand, mens effekten av hjemmekontor på antallet arbeidsreiser ventes å være mer permanent.

Om lag 70 prosent av respondentene i undersøkelsen oppgir at de har en arbeidsgiver som støtter bruk av hjemmekontor. De reisende venter i gjennomsnitt å ha én dag i uka på hjemmekontor etter pandemien.

- Hvis reisemønsteret endrer seg betydelig etter pandemien, kan det påvirke hvordan vi innretter fremtidens togtilbud. For eksempel kan et mer fleksibelt arbeidsliv, kombinert med at folk har blitt mer negative til trengsel, bidra til at arbeidsreisene spres jevnere utover dagen i stedet for at alle reiser i rushtiden, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Undersøkelsen viser at 80 prosent fortsatt vil reise med samme billett som tidligere, samtidig som mange vil kjøpe enkeltbilletter i stedet for periodebillett, går det fram av en pressemelding.

- Vi vil følge nøye med på hvordan vi skal ivareta et bærekraftig togtilbud for både publikum og togselskapene. Tiltak som bidrar til at pendlerne velger toget når de skal reise blir viktig. Det er veldig aktuelt å vurdere nye billettslag som er tilpasset et mer fleksibelt reisemønster, som flere selskaper tester ut nå. Det er også en spennende tanke å vurdere differensierte billettpriser som gir folk insentiver til å reise utenfor rushtidene, sier Sletta.

Det er analyseselskapet Asplan Viak som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag for Jernbanedirektoratet. Direktoratet bruker innsikten for å lage prognoser for fremtidens etterspørsel og behov, og som underlag for planleggingen av fremtidens jernbanetilbud.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Togpodden - Podcast


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: