Sterk vekst i godstrafikken på bane

Annonse


Sterk vekst i godstrafikken på bane

- Skrevet 03.02.2022 av Kyrre Dahl

I fjor økte godstrafikken på jernbane med hele 12 prosent. Stadig flere vil flytte lasten fra trailer til tog, men noen steder i landet må Bane NOR si nei. Det skyldes at kapasiteten er sprengt.


Godstog på Bergensbanen - Foto: Øystein Grue, Bane NO

Stadig flere etterspør frakt av varer og industriprodukter på skinner. Fra 2020 til 2021 økte godstransporten på bane med 12 prosent. Flere strekninger på Østlandet, Vestlandet og i Nord-Norge har hatt en enda større vekst. Aller øverst troner Østfoldbanen, med en oppgang på hele 28 prosent.

– Vi er glade for at stadig flere ønsker å transportere gods på den mest klimavennlige måten. Økningen på jernbanen er stor, og etterspørselen er enda større, sier Henning Scheel, konserndirektør for Kunde og marked i Bane NOR.

Det jobbes for at stadig mer av transporten i Norge kan flyttes over fra veiene til jernbanen. Dette var også et sentralt punkt når regjeringen presenterte sin samferdselspolitikk i Hurdalsplattformen i høst.

– Vi skal gjøre vårt ytterste for å bidra til en mest mulig bærekraftig utvikling. Samtidig ser vi at kapasiteten på flere banestrekninger nærmer seg taket. Noen steder må vi rett og slett si nei til mer gods, fordi det ikke er plass, forteller Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane NOR.

Det reduserer mulighetene for en mer miljø- og klimavennlig varetransport. Et eneste godstog med kontainere kan erstatte rundt 30 trailere på veiene.

Per i dag er Bergensbanen og Dovrebanen på bristepunktet. Dette er de viktige transportkorridorene mellom Oslo og Bergen og Trondheim. Kongsvingerbanen og Østfoldbanen er også tidvis overbelastet. Det har fått NHO Logistikk og Transport til å etterlyse flere tiltak som styrker kapasiteten på jernbanenettet:

– Vi ønsker plass til flere og lengre tog, som kan gå raskere mellom destinasjonene. Et skikkelig løft for skinnegående gods krever en større satsing på utbygging av infrastrukturen. Det handler først og fremst om flere og lengre kryssingsspor, og en opprustning og effektivisering av terminalene, sier administrerende direktør Are Kjensli.

Det meste av norsk jernbane består av ett enkelt spor. Konserndirektør Henning Scheel i Bane NOR peker også på behovet for utbygging av flere kryssingsspor, altså et ekstra spor der tog kan passere hverandre. Et slikt arbeid pågår nå på Nordlandsbanen, som oppgraderes for halvannen milliard kroner. Til høsten er jobben gjort. Det gir rom for en økning i antall godstog i nord.

Samtidig bygger Bane NOR ut terminalene i Narvik og Bergen. Det gir ikke mer plass i sporet, men det gjør terminalene i stand til å ta imot flere og lengre godstog. I tillegg skal det monteres nye, effektive kraner på Alnabru i Oslo, som vil styrke lastekapasiteten.

Når man ser på de enkelte banestrekninger så økte Østfoldbanen mest i fjor. Godstrafikken økte med hele 28 % på denne strekningen, mens den økte med 21 % på Gjøvikbanen, 19 % på Dovrebanen og 18 % på Nordlandsbanen. På Solørbanen og Ofotbanen gikk godstrafikken ned med 1 % og 3 % i 2021.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: