Ny bane til Sverige og i Nord-Norge

Annonse


Ny bane til Sverige og i Nord-Norge

- Skrevet 24.02.2022 av Kyrre Dahl

Samferdselsministeren ber Jernbanedirektoratet lage en mulighetsstudie av jernbanestrekningen Oslo - Stockholm. Samtidig ber Regjeringen om en fullverdig konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen.


Tavla på Oslo S - Foto: Samferdselsdepartementet.

– Vi ønsker at flere reisende skal velge grønn togtransport, ikke bare i Norge, men også på tvers av landegrensene. Fram til koronapandemien rammet oss, økte antallet passasjerer for togtilbudet Oslo–Stockholm. Dette viser at folk er interessert i å reise klimavennlig på utenlandsreiser. Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie av jernbanestrekningen Oslo–Stockholm. Studien skal gi et grunnlag for å kunne ta stilling til om – og i så fall hvordan – man kan arbeide videre med å forbedre togtilbudet mellom Oslo og Stockholm.

I studien vil man blant annet se nærmere på om en ny jernbanelinje mot Sverige bør gå via Lillestrøm eller Ski, og de eventuelle kapasitetsutfordringene det medfører. Det bes også om en vurdering av markedspotensialet for et slikt tilbud.

Jernbanedirektoratet skal også se på forslaget fra prosjektet "Oslo - Stockholm 2.55", men det er ikke aktuelt å vurdere alternative finansieringsformer som medfører at Staten må dekke utgiftene i ettertid. Fristen for studien er satt til 1. oktober 2022.

Regjeringen ber også Jernbanedirektoratet om å gjennomføre en fullverdig konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen

– En fullverdig konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen vil gi oss nyttig kunnskap om hvordan jernbane mellom Fauske og Tromsø kan realiseres. Hvilke prosjekter regjeringen vil prioritere i nord, kommer vi tilbake til i neste nasjonale transportplan. I arbeidet med planen vil konseptvalgutredningen om Nord-Norgebanen være viktig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Utredningen skal avgrenses geografisk til strekningen Fauske-Narvik-Tromsø, med mulig sidebane til Harstad. I den forbindelse må Jernbanedirektoratet se utredningen i sammenheng med de tilstøtende jernbanestrekningene Ofotbanen og Nordlandsbanen, og den skal beskrive konsekvenser for andre deler av jernbanenettet på både norsk og svensk side.

I tillegg til ordinære samfunnsøkonomiske analyser og kostnadsestimater er Samferdselsdepartementet opptatt av at Jernbanedirektoratet grundig skal utrede konsekvensene for reindriftsnæringen, samiske interesser og klima og miljø i arbeidet med konseptvalgutredningen. Det legges opp til at konseptvalgutredningen om Nord-Norgebanen oversendes Samferdselsdepartementet sommeren 2023, samtidig med konseptvalgutredningen om transportløsninger i Nord-Norge.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: