Ny app skal gi færre forsinkede tog


Ny app skal gi færre forsinkede tog

- Skrevet 06.04.2022 av Kyrre Dahl

Venter du ofte på toget? Nå skal en app varsle om behov for reparasjoner, deler som slites ned og elektronikk som skranter. Dermed kan feilene rettes – før de gir forsinkelser og stans i trafikken.


Kristine Tveit. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Den nye appen testes nå ut over store deler av landet, men med ekstra trykk på «versting-strekningen» Oslo S – Bestum (nær Lysaker). Dette er en liten del av landets 4200 kilometer med jernbane, som mange steder er gammel og trenger vedlikehold.

Bane NOR satser på flere moderniseringsprosjekter, med færre forsinkelser og innstilte avganger som mål. Sporovervåkingsappen er en del av denne satsningen, og utvikles av Bane NORs eget IKT-miljø, ledet av Kristine Tveit.

–Da vi erfarte at «hyllevare-systemene» ikke tilfredsstilte våre behov, satte vi i gang med å utvikle et eget sporovervåkingssystem. Det er nå blitt til en sporovervåkingsapp, forteller Tveit. – Appen er i bruk, og utvikles stadig for å overvåke større deler av jernbanen. Dette vil komme de reisende til gode, sier konserndirektør Sverre Kjenne, i Bane NOR.

Det som skjer i praksis, er at sensorer gir alarmer og varsler om begynnende feil. Her kan man se hvilke komponenter som må byttes ut eller repareres, går det fram av en pressemelding fra Bane Nor.

– Feil mellom Oslo S og Bestum forplanter seg til store deler av Østlandet. Derfor startet vi på nyåret et pilotprosjekt der vi tester ut systematisk datadrevet vedlikehold (SDV) akkurat her. I dette område går det flest tog som påvirker trafikkflyten i størst mulig grad. Kan vi forebygge feil her, betyr det mye for mange. Her ser vi tydelig effekten av å endre måten vi planlegger og utfører vedlikeholdet av jernbanen på, sier Kjenne.

Togpassasjerer som reiser fra Oslo S og sørover, kjenner godt til at feil ved Skøyen eller Oslo S betyr forsinkelser. Derfor tas det nå i bruk mer ny sensorteknologi i området Oslo S – Bestum, eller der Skøyen blir til Lysaker.

Teknologien retter seg spesielt mot feil på drivmaskiner, jordfeil og sporfeltfeil. For de største feilene du som togpassasjer merker, er nettopp disse. Dette er feil som av ulike årsaker gir togfører rødt lys. Det forklares gjerne som signalfeil eller feil på sporveksler. Sikringsanlegget er konstruert slik at det ikke skal kunne gi grønt lys for tog dersom det er en jordfeil i anlegget. Dette er på grunn av sikkerheten fordi det skal være trygt å kjøre tog.

– Ved å vite hvor en jordfeil har oppstått vil jordfeil få mindre forsinkende effekt enn det ellers ville ha gjort. Vi har hatt færre store jordfeil, det skyldes kombinasjonen av fornyelsen vi har gjort i sporene, og måten vi nå jobber på knyttet til datainnsamlingen. Vi har jobbet veldig strukturert med kildene vi fant til feil på Skøyen, og hvordan de påvirker andre deler av infrastrukturen. Slik kunne vi legge en fornyelsesplan som reduserte feilene her. Når vi ser effekten i akkurat dette området, og får hele det datadrevne vedlikeholdssystemet operativt, ruller vi det ut i andre deler av landet, sier Kjenne.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM. Nyhetsfeeden finner du her: RSS

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: