Vy foretrukket over Flytoget


Vy foretrukket over Flytoget

- Skrevet 20.05.2022 av Kyrre Dahl

Det er Vy som skal forhandle om togkjøring på Østlandet. Det ble klart i dag. Vy leverte et bedre tilbud enn Flytoget.


Foto: Foto: Vy

Både Vy og Flytoget var aktuelle forhandlingspartnere for oppdraget om å kjøre tog på Østlandet. I dag ble det klart at Vy er valgt som foretrukket avtalepart for den første av to kontrakter, Østlandet 1. Vy var best på alle de tre kriteriene som lå til grunn for valget: Kvalitet, økonomi og risiko.

– Dette er vi glade for, og vi skal levere et enda bedre tilbud til kundene til lavest mulig kostnad for samfunnet, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad.

– Vi kjenner togdriften på Østlandet godt og har gjort store forbedringer over mange år, blant annet med nye tog og flere avganger, sier Bakstad.

– Dette gav oss blant annet en flott passasjervekst på over 30 prosent fra 2013 til 2019. Og vi vil gjerne få flere til å reise miljøvennlig, og fortsetter å gjøre forbedringer hver eneste dag, fortsetter hun.

Allerede når Follobanen åpner i desember i år, har Vy planlagt et vesentlig bedre togtilbud som knytter Østfold nærmere arbeidsmarkedet i og rundt Oslo. Beslutning om endelig tildeling av Østlandet 1 kommer første halvår 2023. Trafikkavtalen skal ha en varighet på åtte år, med mulighet for forlengelse i to år.

Togtrafikken på Østlandet er et krevende puslespill, med omtrent tusen tog innom Oslo S i døgnet. Skinner og signalsystemer er gamle og sårbare og trenger omsorg og pleie fra Bane Nor. Investeringer og vedlikehold av jernbanen er derfor det som i størst grad avgjør om togene kommer og går når de skal.

– Hvis Vy får fortsette å kjøre togene på Østlandet, kan kundene se frem til bedre punktlighet, flere avganger, kortere reisetid, bedre tog og bedre reiseinformasjon. Og de samme dyktige og positive medarbeiderne selvsagt, fremhever Bakstad.

Og allerede i september skal Jernbanedirektoratet velge forhandlingspartner for den andre delen av Østlandet, Østlandet 2. – Vi mener at tilbudet på Østlandet, som Vy kjører i dag, fortsatt bør drives som en helhet. Stordriftsfordelene reduserer kostnadene og sikrer fleksibel bruk av tog og ansatte på tvers av togstrekninger på hele Østlandet. Derfor jobber vi hardt for å bli valgt som forhandlingspartner for Østlandet 2 også, avslutter Gro Bakstad.

Østlandet 1 består av togene på Østfoldbanen/Follobanen samt lokaltogene Spikkestad/Asker–Lillestrøm og Stabekk–Ski. Det blir utarbeidet et forhandlingsgrunnlag som i stor grad baseres på konkurransegrunnlaget for det som den forrige regjeringen kalte Trafikkpakke 4. Gjøvikbanen inkluderes fra desember 2024.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM. Nyhetsfeeden finner du her: RSS

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: