Åpnet splitter ny trafikkstyringssentral


Åpnet splitter ny trafikkstyringssentral

- Skrevet 10.06.2022 av Kyrre Dahl

Onsdag åpnet en ny trafikkstyringssentral i Oslo, som håndterer rundt 1040 togreiser i døgnet til og fra Oslo. Sentralen er i navet av norsk togtrafikk, og er et teknologisk kraftsenter klargjort for fremtidens digitalisering av jernbanen.


Tore Haferstrom. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Onsdag markerte Bane NOR en åpning på en diskret adresse i Oslo, der den nye trafikkstyringssentralen nå er etablert. Det skjer etter 25 år med lokaler nær Oslo S. Her skal rundt 150 fagfolk med dedikerte oppgaver innen togledelse, elkraft og kunde- og trafikkinformasjon, fra nå av ha arbeidsstedet sitt.

– Jernbanen er ryggraden i det norske kollektivtilbudet, og her på trafikkstyringssentralen sitter de «usynlige heltene» som får alt til å gå rundt, sa konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund på åpningen av den nye trafikkstyringssentralen i Oslo, ifølge en pressemelding fra BaneNor.

Fra de nye lokalene styres mesteparten av togtrafikkens 80 millioner årlige personreiser, i tillegg til store volum godstransport på skinner. De ansatte skal også håndtere rundt 1040 togreiser hvert eneste døgn til og fra Oslo. Sentralen regnes som selve hjertet av jernbanenettet på Østlandet – for det som skjer her, kan påvirke store deler av jernbanenettet.

– Her styres all aktivitet i navet for all togtrafikk i Norge. Det er her togene får tildelt spor, og her nye ruter og omdirigering av trafikken blir gjort ved avvik, sa Frimannslund i sin tale.

De reisende skal få rask informasjon

De ansatte ved sentralen jobber med avansert teknologi rundt seg, og har fått skreddersydd alle løsninger for å utføre oppgavene sine optimalt. Slik kan de også sørge for at reisende får rask og presis informasjon, hvis det skjer endringer i trafikken. Dette kan for eksempel være informasjon om at toget går fra en annen plattform.

Tore Haferstrom, leder for fremtidig trafikkstyring i Bane NORs Trafikkavdeling, fremhevet i sin tale ved åpningen investeringen i ny teknologi, spesielt løsningene som ikke er synlige;

– Her i sentralen er det nå lagt godt til rette for mer fleksible løsninger og nye systemer som utvikles. Det jeg er mest stolt av her, er faktisk alt dere ikke ser! Det som gjør at vi i fremtiden kan tilpasse sentralen til nye systemer som vi vet kommer.

Gjester invitert for anledningen med taletid, var Oslos byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav, og statssekretær i Samferdselsdepartementet, Odd Steinar Åfar Viseth.

– Åpningen av trafikkstyringssentralen her i Oslo er et viktig steg i den store moderniseringen av jernbanen, sa statssekretær Viseth i sin tale.

Han viste til European Rail Traffic Management System, ERTMS, som det akkurat nå gjøres forberedende arbeider til rundt om i landet. Samtidig pågår utbyggingen for fullt langs Nordlandsbanen og Gjøvikbanen.

– Forventningen vår er at ERTMS skal bidra til lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, bedre sikkerhet, tettere kjøring av tog og bedre kundeservice, pluss å gjøre det enklere å kjøre tog på tvers av landegrensene, sa statssekretæren.

Byråden rettet fokuset mot toget som fremtidens bærekraftige og klimavennlige transportalternativ, og at flere må velge tog for at Oslo kommune skal nå sine klimamål.

– For å velge toget må vi ha en forutsigbar jernbane, og for å få det er trafikkstyringssentralen en viktig brikke. Derfor er jeg glad for at landets største sentral ligger her i Oslo, sa Sirin Hellvin Stav i sin tale på åpningsdagen.

Hun understreket hvor avgjørende det er at flere vil velge tog framfor bil. – Oslo kommune og byrådet skal gjøre det vi kan for at enda flere skal reise kollektivt. Sammen gjør vi en viktig jobb for å nå klimamålene, og for å sikre trygg effektiv og inkluderende mobilitet for alle, sa byråden.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM. Nyhetsfeeden finner du her: RSS

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: