Flytoget kan få kjøre tog på Østlandet


Flytoget kan få kjøre tog på Østlandet

- Skrevet 04.07.2022 av Kyrre Dahl

Jernbanedirektoratet skal forhandle med Flytoget om å kjøre regiontog rundt Oslo. – Vår ambisjon er at Østlandet får et togtilbud som er bedre for kundene, rimeligere for staten og som er godt koordinert med annen kollektivtrafikk, sier jernbanedirektør Knut Sletta.


Det nye Flytoget - Foto: Flytoget

Jernbanedirektoratet har tidligere valgt Vy som foretrukken forhandlingspart for lokaltog og flere regiontog på Østlandet, kalt Østlandet 1. Nå skal direktoratet gå i forhandlinger med Flytoget om øvrige regiontogstrekninger i Oslo-området, inkludert strekninger som Flytoget kjører i dag, kalt Østlandet 2.

- Vi har valgt å invitere Flytoget til forhandlinger om å kjøre de gjenstående regiontogrutene på Østlandet. Flytoget har historisk sett en svært høy og stabil kundetilfredshet og har lykkes godt med å utvikle løsninger som gir en enkel reisehverdag for passasjerene, sier Sletta.

Forhandlingene er første trinn i prosessen mot en direktetildeling av togrutene på Østlandet. Det er de to statlige togselskapene, Flytoget og Vygruppen, som er aktuelle for å kjøre strekningene.

- Vi tror det er positivt for utviklingen av togtilbudet at vi har to sterke statlige togselskaper i Norge. Dersom forhandlingene resulterer i at togtrafikken på Østlandet deles mellom Vy og Flytoget, forutsetter vi at selskapene samarbeider og finner felles løsninger til beste for kundene, sier Sletta.

Jernbanedirektoratet ser potensialet ved å se de ordinære regiontogene og flytogets ruter til og fra Gardermoen i en større sammenheng, for å utnytte kapasiteten enda bedre.

- Flytoget har en kontrakt som varer til 1. februar 2028. Ved å forhandle med Flytoget om flere regiontogstrekninger, kan vi se disse rutene i en større sammenheng og åpne for bedre utnyttelse av kapasiteten på sporene allerede fra 2023. Det vil kunne gi kundene et enda bedre tilbud, sier Sletta.

I slutten av mars i år fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å inngå direktetildelte trafikkavtaler med enten Vygruppen eller Flytoget om togtilbudet på Østlandet, fordelt på to avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2. Et premiss var at prosessen skal sikre likebehandling av de to statlige selskapene.

- Vi starter forhandlingsprosessen nå, deretter vil Flytoget levere et tilbud til oss som vi vil forhandle videre på. Ambisjonen er å få et attraktivt togtilbud med blant annet høy kundetilfredshet, god koordinering med øvrig kollektivtrafikk og ikke minst gode rutiner for håndtering av forsinkelser og innstillinger, sier Sletta.

Østlandet 2 består i første rekke av det som kalles regionekspress mellom Skien og Eidsvoll via Oslo og regionekspress mellom Lillehammer og Drammen via Oslo. I tillegg kommer regiontog til Kongsvinger, Kongsberg, Eidsvoll, Dal samt Bratsbergbanen.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM. Nyhetsfeeden finner du her: RSS

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: