30 milliarder til jernbane i 2023


Mer enn 31 milliarder til jernbane i 2023

- Skrevet 06.10.2022 av Kyrre Dahl

I regjeringens forslag til statsbudsjett kommer det fram at pågående prosjekter prioriteres innenfor jernbanesektoren. Ringeriksbanen får en ny smell.


For å unngå at økonomien blir overopphetet, må vi holde igjen på pengebruken. På jernbanen prioriterer vi derfor å holde framdriften i pågående byggeprosjekter. Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen foreslår å bevilge 31,5 milliarder kroner til jernbaneformål neste år. Viktige prioriteringer innenfor denne rammen er 17,5 milliarder kroner til investeringer, 7,8 milliarder kroner til drift og vedlikehold og 5,2 milliarder kroner til kjøp av persontransporttjenester med tog.

I 2023 prioriterer regjeringen full framdrift i InterCity-prosjektene til Moss, Tønsberg og Hamar. I tillegg skal Follobane-prosjektet etter planen bli ferdigstilt. I 2023 vil det være aktivitet på disse prosjektene: Follobanen, Sandbukta–Moss–Såstad på Østfoldbanen, Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen, og Venjar–Eidsvoll–Langset og Kleverud–Sørli–Åkersvika på Dovrebanen.

Regjeringen foreslår også å flytte Ringeriksbanen-prosjektet tilbake til Bane NORs portefølje fra Nye Veier. Regjeringen går med dette inn for å splitte fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret–Høgkastet–Hønefoss. Vegdelen skal inn i den ordinære porteføljen til Nye Veier.

I Trøndelag skal arbeidet med elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen fram til Stjørdal fortsette, i tillegg til planlegging av tiltak for å realisere halvtimesfrekvens på Trønderbanen mellom Melhus og Steinkjer.

I Bergen er det lagt opp til å videreføre arbeidet med bygging av dobbeltspor på strekningen Bergen stasjon–Fløen og rehabilitering av gamle Ulriken tunnel. I tillegg skal moderniseringen av Nygårdstangen godsterminal fortsette. Tiltakene gjør det mulig å doble avgangsfrekvensen på strekningen Bergen–Arna og øke kapasiteten på godsterminalen med mer enn 50 prosent.

Etter en utsettelse i 2022 er planen å sette i drift ERTMS på nordre deler av Nordlandsbanen og Gjøvikbanen i 2023. Det nye signalsystemet er et av flere tiltak som gjør det mulig å realisere timesfrekvens for regiontog mellom Oslo og Gjøvik.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM. Nyhetsfeeden finner du her: RSS

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: