Vy: Nordmenn vil ha gulrøtter, ikke pisk


Vy: Nordmenn vil ha gulrøtter, ikke pisk

- Skrevet 01.11.2022 av Kyrre Dahl

Ferske tall viser at lavere pris og hyppigere avganger på kollektivtransport, snarere enn høyere kostnader knyttet til bil og fly, er det vi vil ha for å reise miljøvennlig.


Foto: Vy

Resultatene av årets Klimabarometer er klare, der Vy har stilt egne spørsmål om kollektivtransport. Blant de yrkesaktive som har reist kollektivt til eller fra jobb i løpet av det siste halvåret, oppgir 24 prosent at det er fordi det er praktisk, det vil si at de slipper kø, parkering og at det går raskt. Dette oppgis også som viktigste årsak for å velge kollektivt ved fritidsreiser.

- Vi i Vy skjønner at det ikke alltid er praktisk med tog, buss og bane, men om flere velger dette litt oftere, vil det utgjøre stor forskjell for miljøet. Jeg tror mange som kjører bil ikke er helt klar over hvor praktisk og bekvemt det kan være å reise kollektivt, sier Marius Holm, Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt, i en pressemelding

Og vekstpotensialet er stort. For 18 prosent av de yrkesaktive kan det med det rette tilbudet være aktuelt å velge kollektivt. - Selv en liten andel av de 18 prosentene vil utgjøre en stor vekst i antall kollektivreisende, noe som igjen vil gjøre det mulig å forbedre kollektivtilbudet. Det hadde redusert køene inn til storbyene betraktelig, og ville vært gode nyheter for miljøet, forklarer Holm.

Pris er viktig, eller …?

Og hva skal så til? Hyppige avganger, rimeligere pris eller fleksible billetter ser ut til å være oppskriften på å få flere til å reise kollektivt. Rundt én fjerdedel sier at det er dette som skal til for at de velger å reise kollektivt i jobbsammenheng, mens hele 41 prosent av befolkningen totalt sett svarer at dette kan få dem til å velge kollektive reiser i ferie og fritid.

Bare tre prosent av de spurte oppgir at de ville valgt kollektivt til og fra jobb hvis det ble vanskeligere eller dyrere parkering, og like mange svarer økte bompengesatser. For fritidsreisende ser det ikke ut til at økte avgifter på fly ville hjulpet, kun tre prosent oppgir dette som utslagsgivende.

- Når folk oppgir at de fortsetter å kjøre bil selv om det blir dyrere, mens de er villig til å kjøre mer kollektivt om det blir billigere, tyder det på at folk er litt mer følsomme for pris enn de vil innrømme. Jeg tror folk vil velge kollektivt når tilbudet er godt nok, og de samtidig får en liten dytt. Det er veldig menneskelig å foretrekke gulrot framfor pisk, men vi trenger nok litt av begge deler, sier Holm.

Smartpris og hyppigere avganger

Både i jobb og fritid oppgis også dør til dør-transport og flere ekspressruter som tiltak som kunne fått flere til å velge kollektivt. Dette er forbedringer som Vy allerede har jobbet med.

- Smartpris, Vys billettløsning som gir lavere pris jo mer du reiser, reduserer togprisen på hele Østlandet utenfor Ruter-området. Investeringer i jernbanen har også gjort det mulig for oss å innføre hyppigere avganger på en rekke nye ruter. Ikke minst vil den nye Follobanen gi flere avganger og raskere transport med tog fra en rekke steder inn til Oslo. Og forbedringsarbeidet fortsetter, forteller Holm.

Gutta henger litt etter

40 prosent av menn og 31 prosent av kvinner oppgir at det ikke er aktuelt å benytte kollektivtransport i jobb. - Dette kan henge sammen med et kjønnsdelt arbeidsmarked der mange i mannsdominerte yrker trenger bil i jobben. Men spørsmålet er om dette forklarer hele forskjellen, undrer Holm.

For i så fall skulle man tro at det ikke er kjønnsforskjeller når det gjelder ferie- og fritidsreiser. Men slik er det ikke. For mens 26 prosent av menn ser det som uaktuelt å bruke kollektivt i forbindelse med ferie og fritid, er det ikke mer enn 19 prosent av kvinner som sier det samme. Dette er signifikante forskjeller som kan tyde på at menn henger litt etter når det gjelder å velge kollektivt

- Uansett årsak til at du som mann velger bil, vil vi sende en vennlig oppfordring om å teste ut kollektivtilbudet, både i jobb og fritid. Kan hende får du en opplevelse som gjør at du vil velge å reise kollektivt på din neste reise. Og for miljøet

Klimabarometeret er Kantars årlig undersøkelse som kartlegger befolkningens holdninger i klimapolitiske spørsmål. Målingen har vært gjennomført siden 2009 og har mer enn 2000 respondenter.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM. Nyhetsfeeden finner du her: RSS

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: