Spordrift AS blir tilbakeført til Bane NOR SF


Spordrift AS blir tilbakeført til Bane NOR SF

- Skrevet 19.12.2022 av Kyrre Dahl

Et naturlig neste steg som støtter opp under vår jernbanepolitikk, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.


Foto: Bane Nor

Under Solberg-regjeringen ble Spordrift AS i 2019 skilt ut som et datterselskap eid av Bane NOR SF.For å legge til rette for rettferdig konkurranse om drifts- og vedlikeholdstjenester i regi av Bane NOR, ble eierskapet til Spordrift overført til Samferdselsdepartementet i 2021.

– Drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen er kritisk kjernekompetanse, som Bane NOR bør ha direkte kontroll over. Vi kan da ikke splitte opp infrastrukturen ved å konkurranseutsette disse tjenestene i flere små geografiske vedlikeholdspakker. Det medfører risiko for at egen kompetanse forvitrer og at internasjonale aktører tar over, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet vil om kort tid kalle inn til til ekstraordinært foretaksmøte i Bane NOR, På møtet skal det gjøres vedtak om at Spordrift tas inn i Bane NOR som en divisjon.

– Ved å integrere Spordrift som en divisjon i Bane NOR, får vi en mer helhetlig kontroll over tilstanden på jernbaneinfrastrukturen. Dette kan bidra til raskere utvikling av et moderne vedlikeholdssystem. Målet er selvsagt færre forsinkelser og innstillinger i togtrafikken, samtidig som vi bruker pengene til vedlikehold på en god måte. Eg ser derfor store fordeler ved å tilbakeføre Spordrift til Bane NOR, sier Nygård.

Rundt 1300 medarbeidere i Spordrift blir overført til Bane NOR. – Jeg vil takke Spordrift og de ansatte for jobben de har gjort. Jeg ser fram til at de om lag 1300 medarbeiderne i Spordrift vil fortsette med sin viktige innsats for jernbanen som en del av Bane NOR, sier samferdselsministeren.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM. Nyhetsfeeden finner du her: RSS

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: