Hvor ble det av ny Oslo-tunnel? - reisemedtog.no


Hvor ble det av ny Oslo-tunnel?

04.10.2023 - skrevet av: Kyrre Dahl - Flere innlegg: i ARKIVET

Det er det aller viktigste jernbaneprosjektet i Norge i uoverskuelig fremtid. Likevel er det få som snakker om den og enda færre som kjemper for den. Hvor ble det egentlig av ny jernbanetunnel gjennom Oslo?


Vy tog. Foto: Vy

Jernbanedirektoratet har nylig lagt fram sitt oppdaterte forslag til Nasjonal transportplan fram til 2036. Der går det fram at planleggingen av ny rikstunnel kan begynne i den siste halvparten av periode ved såkalt middels ramme. Det betyr i praksis at dersom Stortinget bevilger de pengene de har lovet så kan man kanskje begynne å tenke på ny tunnel en gang på 2030-tallet, byggestart vil dermed tidligst bli i 2037 og ferdigstillelsesdato er ren gjetting, men en gang etter 2040 er det helt åpenbare svaret.

En ny jernbanetunnel er helt essesnsielt for å utvikle togtrafikken i Norge. I dag må alle tog tvinge seg inn i en allerede overbelastet strekning der det er ingen realistiske omkjøringsmuligheter. Her går både lokaltog, regiontog og langdistansetog, for ikke å snakke om godstog: "Utfordringene med den store flaskehalsen, Oslotunnelen, vil det ikke være mulig å avhjelpe i perioden." Det skriver direktoratet selv i sitt forslag. Og det er igjen forutsatt at ikke politikerne prioriterer noe annet.

Det betyr i første omgang at en rekke tog østfra må snu ved Oslo S, med de åpenbare kapasitetsutfordringene en slik løsning gir. Regiontogene fra Østfoldbanen vil ikke kunne gå gjennom Oslo før en gang på 40-tallet, selv om det kanskje blir mulig å kjøre flere tog mellom Oslo og Østfoldbyene før det. Alle ekstra rushtidsavganger mellom Oslo S og Ski/Lillestrøm må snu på Oslo S i minst 20 år til. Og for å få til fire tog i timen til Tønsberg så kan man bare benytte tog som allerede går til Asker og Drammen og som stopper på alle melkeramper de kommer bort i. Raskere tog mellom Oslo og Drammen for langdistanse kan man bare drømme om.


Blixtunnelen. Foto: Bane Nor

Dermed er det ikke bare selve tunnelen og vest for Oslo som blir et problem, men det får konsekvenser også for togtrafikken Øst, Sør og Nord for Oslo. Ja, jeg vil påstå at det ikke en gang er noe vits i å tenke på nye linjer som Nord-Norge-banen før man har kapasitet til å ta imot disse togene i Oslo-området. Ny rikstunnel gjennom Oslo vil gi mer enn doblet kapasitet fordi man kan skille lokaltrafikk og ekspress-trafikk, i dag må alle togene vente på hverandre og dette er blant annet løst ved at regiontogene mellom Oslo S og Skien stopper på alle holdeplasser, i gamle dager stoppet disse togene bare på Asker, Lysaker og Nasjonalteateret.

Jeg er ingen ekspert på togbygging og enda mindre på jernbanepolitikkens underlige veier. Men, det er for meg merkelig at dette viktige prosjektet skyves ut i evigheten og ingen ser ut til å reagere. Det er lett å forstå at prislappen virker vanvittig. Jeg så i 2020 en prislapp på 50 milliarder kroner og med dagens galloperende priser er vi sikkert oppe i 70 milliarder kroner, eller det doble av Follobanen. Det er vel anvendte penger både for å få flere til å ta toget, bedre pålitiligheten og få mer gods på skinner, ikke minst med tanke på klima og miljø. Det er en investering i fremtiden, ikke en kostnad som mange gjerne ser på det som.

Ringeriksbanen er en annen historie, den har vært inne og ute av planene så mange ganger at jeg har gitt opp å telle. Den er riktignok med i Jernbanedirektoratets forslag til Nasjonal transportplan, men vil først bli bygd i den siste delen av perioden, altså etter 2030. Dette er et prosjekt som vil gi raske gevinster med mye raskere tog til Bergen og Vestlandet. Men det viktigste med Ringeriksbanen er at nettopp Ringerike vil få et fornuftig togtilbud. Hønefoss vil ligge langt unna Oslo som Drammen og det er bare fantasien som setter grenser på hvordan den byen kan utvikle seg hvis man får to tog i timen som bruker en halv time til hovedstaden.

For ikke å glemme at hensikten er å få folk til å sette fra seg den miljøuvennlige bilen og heller ta toget, som er vesentlig bedre for klima og miljø. I dag er det sært å ta toget fra Hønefoss til Oslo, når Ringeriksbanen står ferdig blir Ringerike en del av hovedstadsområdet. For å få dette til å fungere trenger man også i dette tilfelle en ny tunnel gjennom Oslo. Disse to prosjektene koster halvparten av det som er antydet for Nord-Norge-banen og gir veldig mye større gevinster for miljøet, økonomien og nasjonen som helhet. Men, all oppmerksomhet ser ut til å være på en jernbane til Tromsø. Nei, jeg er ikke prinsipielt imot at Nord-Norge bør få jernbane, jeg mener at vi bør bruke pengene først på de prosjektene som gir mest igjen.

Og, det verste er jo at det er på ingen måte sikkert at det blir noe av disse prosjektene i det hele tatt. Den sittende regjeringen har vært mest opptatt av å stanse konkurranseutsetting av togdriften på Østlandet. De gode planene om dobbeltspor på Intercity-strekningen ble redusert til det halve for flere år siden, Ringeriksbanen skulle bygges, men forsvant plutselig i et mørkt hull og ny tunnel gjenom Oslo har ikke engang rukket å komme til tegnebordet. Men, sinnsyke veiprosjekter som Rogfast er det få som stiller spørsmål ved. Nå ser vi konsekvensene av global oppvarming, likevel jobbes det hardt for å øke biltrafikken. Mens, togtrafikken er dømt til minst 20 år til med kaos i Oslo-navet.

 • Flere blogginnlegg: i BLOGGARKIVET

 • Alle bilder og videoer: Kyrre Dahl/reisemedtog.no - Følg oss på FACEBOOK eller INSTAGRAM. Nyhetsfeed: RSS

  Annonse
 • 

  TA TOGET I:

  Om denne siden


  Anbefalte togturer


  Veterantog i Norge


  
  SØK PÅ REISEMEDTOG.NO:

  SISTE NYTT: