Nå skal togene på Østlandet ut på anbudNå skal togene på Østlandet ut på anbud

- Skrevet 05.03.2021 av Kyrre Dahl

Jernbanedirektoratet har i dag sendt ut konkurransegrunnlaget for togtrafikken i Trafikkpakke 4 til prekvalifiserte tilbydere.


De røde linjene er på anbud Grafikk: Jernbanedirektoratet

Trafikkpakke 4 omfatter store deler av lokal- og regiontogtrafikken rundt Oslo. Dette gjelder lokaltog Spikkestad /Asker – Lillestrøm og Stabekk/Oslo S – Ski, regiontog Oslo S – Ski, Stabekk – Moss, Oslo S – Mysen/Rakkestad og Oslo S – Hakadal/Jaren samt regionekspresstog Oslo S – Halden og Oslo S – Gjøvik (se kart).

- Trafikkpakke 4 består av mange togavganger og berører mange reisende. Jernbanedirektoratet er derfor opptatt av å knytte til seg en togoperatør som kan bidra til å sikre et godt og robust togtilbud for de reisende, sier Hans Henrik Kristensen, direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.

Jernbanedirektoratet besluttet i juni 2020 å utsette konkurransen om Trafikkpakke 4, med oppstart av trafikkpakken i desember 2023 – ett år etter opprinnelig plan. Begrunnelsen var i hovedsak usikkerhet knyttet til Covid-19-pandemien og fremdriften i berørte infrastrukturprosjekter. Direktoratet mener at den samlede usikkerheten nå er tatt godt hånd om i konkurransegrunnlaget.

Jernbanedirektoratet har, basert på en selvstendig vurdering av denne trafikkpakkens omfang og kompleksitet, bestemt at kvalitet og kostnad skal vektes hhv. 70 og 30 prosent i tråd med målsettingene for konkurransen. Kvalitet omfatter bl.a. bedre avvikshåndtering, mer robust drift, utvidet transporttilbud på enkelte tider og strekninger, bedre kundeservice, økt kundetilfredshet og bedre koordinering mot øvrig kollektivtransport.

Strekningene som omfattes av Trafikkpakke 4 inngår i et omfattende rute-, pris- og billettsamarbeid med kollektivselskapene der målet er å gi de reisende et sømløst kollektivtilbud. Trafikkstart skjer også samtidig med at Follobanen får full funksjonalitet fra ruteterminskiftet i desember 2023.

I oktober 2018 ble Go-Ahead Norge tildelt kontrakt for Trafikkpakke 1 Sør, med trafikkstart i desember 2019. I juni 2019 ble SJ Norge tildelt kontrakt for Trafikkpakke 2 Nord, med trafikkstart i juni 2020. I desember 2019 ble Vy Tog tildelt kontrakten for trafikkpakke 3 Vest, med trafikkstart i desember 2020. Fremdriftsplanen for Trafikkpakke 5, som blant annet omfatter deler av InterCity-strekningene, er ennå ikke fastsatt.

Kilde: Jernbanedirektoratet - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2021
Oppdatert: Ta tog i Norge


Oppdatert: Ta tog i Italia