Forbedringer i togtilbudet som du vil merkeForbedringer i togtilbudet som du vil merke

- Skrevet 22.03.2021 av Kyrre Dahl

Forslag til Nasjonal Transportplan til 2033 er lagt fram for Stortinget og i denne loves det penger til en rekke jernbaneprosjekter. Men hva betyr dette for deg som reiser med tog? Her er noen av forbedringene som loves av Regjeringen.


Nye Evanger stasjon - Skisse: Bane Nor

Det kanskje mest kjente prosjektet i Nasjonal transportplan er Ringeriksbanen, ny bane mellom Sandvika og Hønefoss, som gir raskere reisetid Oslo - Hønefoss - Bergen. Det skal etter planen være byggestart innen 2027. Her er andre prosjekter som vil gavne togtilbudet:

 • Indre Intercity på Vestfoldbanen og Dovrebanen skal ferdigstilles. Det vil gi to tog i timen i grunnrute og opptil fire tog i timen i rush, som følge av dobbeltspor hele veien til henholdsvis Tønsberg og Åkersvika
 • På Vestfoldbanen skal det også bli to tog i timen på ytre Intercity, altså til Skien
 • På Østfoldbanen realiseres tilbudsforbedringer til Ski og Moss gjennom ferdigstillelse av Follobanen og dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad. Øvrig utbygging for Intercity-tilbud til Fredrikstad skal planlegges videre
 • Ny rutemodell på Østlandet innebærer en økning i lokaltogtilbudet rundt Oslo til 10-minuttersfrekvens. I tillegg vil flere regiontogrelasjoner på Østlandet få en styrking av tilbudet i både i grunnrute og rush
 • Elektrifiseringen av Trønderbanen mellom Trondheim og Stjørdal, på Stavne- Leangenbanen og Meråkerbanen skal ferdigstilles
 • Det skal bli to tog i timen på Trønderbanen i to trinn: Først Melhus-Trondheim-Stjørdal, så hele veien til Steinkjer
 • Arbeidet mellom Arna og Bergen ferdigstilles og vil gi avganger hvert 10. minutt Arna-Bergen
 • Tilbudet på Vossebanen skal styrkes ytterligere med noen mindre tiltak som vil gi bedret reisetid, først og fremst for gods
 • Det skal også startes opp arbeider med nytt dobbeltspor Arna-Stanghelle, noe som vil gi økt sikkerhet og betydelig mer kapasitet og bedre reisetid på strekningen
 • På Jærbanen blir det en styrking av persontogtilbudet, også i to trinn: Først fra to til fire tog i timen mellom Stavanger og Ganddal, deretter 10-minuttersintervall Stavanger-Skeiane
 • Tilbudet Oslo-Gjøvik skal styrkes med faste timesintervaller mot dagens avgang annen hver time

  Her er hele stortingsmeldingen: Nasjonal Transportplan 2022 - 2033

  Kilde: Jernbanedirektoratet - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

  

  SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

  

 • 

  COVID-19

  På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

  TA TOGET I:

  Om denne siden


  Info: Veterantog i Norge - 2020