Utsetter trafikkpakke 5 med 1 årUtsetter trafikkpakke 5 med 1 år

- Skrevet 23.03.2021 av Kyrre Dahl

Tidsplanen for konkurranseutsettingen av togtrafikken i Trafikkpakke 5 blir forskjøvet med ett år. Det blir dermed oppstart i 2025.


Foto: Njål Svingheim/Jernbanedirektoratet

I juni 2020 ble det besluttet at trafikkstart for Trafikkpakke 4 skulle utsettes med ett år for å redusere den samlede usikkerheten for togoperatørene og bidra til en god og rettferdig konkurranse. Jernbanedirektoratet har besluttet å gjennomføre tilsvarende forskyvning av tidsplanen for Trafikkpakke 5.

Det betyr at trafikkstarten for Trafikkpakke 5 blir i desember 2025. Endring i tidsplanen er nødvendig for å få større tidsintervall mellom trafikkpakkene slik at prekvalifiserte tilbydere unngår å bygge opp en organisasjon for å arbeide med to større trafikkpakker samtidig, går det fram av en pressemelding.

Videre gjennomføres det større forbedringer i infrastrukturen med nytt dobbeltspor Drammen - Kobbervikdalen og ombygging av Drammen stasjon. Disse arbeidene sluttføres etter planen i 2025. Det er lite hensiktsmessig med et operatørbytte i en periode hvor deler av togtilbudet er erstattet med alternativ transport som følge av redusert infrastrukturkapasitet.

Trafikkpakke 5 omfatter Regionaltog og Regional-ekspresstog i Oslokorrdioren samt Bratsbergbanen. Dette er togene som i dag går på Vestfoldbanen, på Dovrebanen til Lillehammer, samt togene mellom Eidsvoll og Kongsberg og på Kongsvingerbanen.

Trafikkpakke 5 skal tildeles tidlig i 2024, med trafikkstart i desember 2025. Trafikkpakke 4, som omfatter lokal- og regiontogtrafikken rundt Oslo, har trafikkstart i desember 2023. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut tidlig i mars 2021.

Kilde: Jernbanedirektoratet - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020