Bane Nor lanserer eget nettsted for barnBane Nor lanserer eget nettsted for barn

- Skrevet 21.05.2021 av Kyrre Dahl

Antallet nestenulykker med barn nær jernbanen er mer enn doblet siden fjoråret. Bane NOR er bekymret for utviklingen og lanserer nå Banorama – et nettsted for kunnskapsformidling til unge.


Nettsiden - Foto: Bane Nor

Fra 1. januar til 10. mai i år har det vært 45 hendelser der ansatte på jernbanen har registrert barn i togsporet. Ved enkelte av tilfellene har lokføreren vært nødt til å bruke nødbremsen eller kraftig redusere hastigheten. Årets tall viser mer enn en dobling siden fjoråret, da vi registrerte 21 hendelser i samme tidsrom.

– Det er ikke store tall, men vi er bekymret over den markante økningen. Nå roper vi varsku for å unngå tragedier der tog kjører på barn som leker i sporet, sier Pål Buset, prosjektleder for Bane NORs holdningsskapende program.

Siden 2018 har det vært rundt 50 hendelser med barn i sporet hvert år. I år ser vi nesten like mange hendelser – fra 1. januar til 10. mai. Størst er økningen på Nordlandsbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen. – Bor du nær jernbanen, ber vi deg snakke med barna om hvor farlig det kan være å oppholde seg på skinnegangen, eller rett ved sporet. Husk at toget kommer fort og stille. Det kan ikke svinge unna eller bråstoppe, sier Buset.'

Han håper flere kan vie litt tid til dette temaet. – Vi frir særlig til foreldre, men også til lærere, barnehageansatte og idrettsledere, sier Buset. For å sikre at voksne enkelt og morsomt kan gi barn og unge nødvendig kunnskap, har Bane NOR laget et nytt, tegneserieliknende jernbaneunivers. Det tar deg gjennom de viktigste faremomentene knyttet til ferdsel langs jernbanen.

Universet har fått navnet Banorama og er i bunn og grunn en nettside tilpasset alt fra smarttelefon og nettbrett, til smarttavlene som henger i klasserommene. Buset håper på drahjelp fra kommunene og fylkeskommunene for å sikre at verktøyet får innpass i skolen. – Vi håper barn og voksne vil synes at Banorama er artig, morsomt, iøynefallende og enkelt nok til å ville ta det i bruk. Det tar ikke spesielt lang tid å gå gjennom informasjonen, og i spillet nederst blir kunnskapen også satt på prøve, sier Buset.

Nettstedet finner du her: banorama.no Ekstern lenke

Kilde: Railway Gazette - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2021
Oppdatert: Ta tog i Norge


Oppdatert: Ta tog i Italia