7 av 10 nordmenn vil bygge ut mer jernbane i Norge

Annonse


7 av 10 vil bygge ut mer jernbane i Norge

- Skrevet 11.08.2021 av Kyrre Dahl

Et stort flertall blant nordmenn vil bygge ut mer jernbane i Norge, for å redusere klimagassutslippene. Samtidig sier mange at partienes satsing på tog vil være viktig for dem under høstens Stortingsvalg.


Foto: Bård Haug, Bane NOR

Hvilket transportmiddel ville du valgt, hvis du skulle reist mest mulig klimavennlig? Svarer du tog tilhører du et stort flertall på 70 prosent av befolkningen. Like mange mener det må bygges mer jernbane i Norge for å redusere utslippene. Det viser en spørreundersøkelse Kantar har gjort på oppdrag fra Bane NOR. Spørreundersøkelsen ble gjennomført før FNs klimapanel la frem sin siste delrapport mandag 9. august. I FN-rapporten understreker 700 eksperter fra 90 land behovet for raskt å gjennomføre kraftige utslippskutt.

– Det er bra at folk ønsker mer jernbane og vet at det er best for miljøet. Vi skal gjøre vårt for at togtilbudet stadig skal bli bedre. Det vil knytte byer og bygder tettere sammen, så flere kan reise klimavennlig mellom bolig, skole, arbeid og fritidsaktiviteter, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Frimannslund forteller at samferdselssektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. Mest kommer fra veitrafikken, mye fra flytrafikken og noe fra sjøtransporten. Jernbanen er tilnærmet utslippsfri. Kun 0,3 prosent av CO2-utslippene fra transport kommer fra tog. – Det er både interessant og gledelig at særlig unge under 30 år ivrer for mer utbygging av jernbanen, sier konsernsjefen, og viser til spørreundersøkelsen.

Etter en geografisk inndeling er trøndere og nordlendinger de mest positive. Det gjelder også de med høyest utdanning. Blant mindretallet som sier nei til mer jernbane, finner vi flest sør og vest i landet. Frimannslund mener jernbane er en sentral del av løsningen for å redusere klimagassutslippene fra transport, og synes det er gledelig at et stort flertall støtter det.

På spørsmål om jernbanen er den mest effektive, sikreste og miljøvennlige transportformen, sier 62 prosent seg enige. Kun ni prosent er uenige, mens resten ikke har noe klart svar. Her er kvinner, østlendinger og høyt utdannede mest positive. I kategorien uenige finner vi igjen flest sørlendinger og vestlendinger.

– Det kan hende noen ikke synes jernbanen virker mest effektiv. Men det er feil hvis en tenker på hvor mange mennesker som transporteres samtidig, sier Frimannslund. Han peker også på jernbanen som arealeffektiv. Det betyr at det kan bygges nye spor uten å ødelegge mye natur og dyrka mark. Store veier er langt bredere enn skinnegang. I tillegg krever de 3,3 millionene person- og varebiler i Norge svært mye plass til parkering.

Nesten fire av ti sier de politiske partienes satsing på jernbanen vil være viktig når de går til stemmeurnene i høst. Størst interesse for jernbanepolitikk finner vi i Oslo og omegn, i Trøndelag og i Nord-Norge. Der sier hele 45 prosent at togsatsingen er viktig for hva de skal stemme ved Stortingsvalget. Det samme sier mer enn 40 prosent av de yngste og eldste velgerne (de under 30 år og de over 60 år).

Frimannslund synes dette er overraskende høye tall: – Ja, særlig når en tenker på de temaene som diskuteres mest av politikerne og får størst plass i mediene. Jernbanen er langt nede på den lista, men slik burde det ikke være, hvis vi skal lytte til folket. Dette engasjementet er gledelig for oss og viktig for å skape en mer bærekraftig og miljøvennlig fremtid, sier Frimannslund.

Kilde: Bane Nor - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: