Vil ha persontog over grensene igjen

Annonse


Vil ha persontog over grensene igjen

- Skrevet 16.08.2021 av Kyrre Dahl

Hurtigarbeidende gruppe ledet av Jernbanedirektoratet skal vurdere muligheten for å gjenoppta trafikken med grensekryssende persontog.


Göteborg Centralstation - Foto: Kyrre Dahl

– Etter 12. mars i fjor har persontogene mellom Norge og Sverige vært innstilt som følge av innreisebegrensinger og test- og karanteneplikt. Etter hvert som hverdagen normaliserer seg, er det bare positivt om reisende mellom våre to land kan velge toget, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Den ferske klimarapporten fra FN har gitt oss en viktig påminnelse om dette. Men pandemien gjør det nødvendig å innrette et koronatest- og kontrollregime som er egnet for denne typen grensekryssende trafikk. Vi har nå bedt Jernbanedirektoratet om å komme tilbake med en vurdering av dette om en uke, sier Hareide i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å se nærmere på hva som må til for å normalisere det grensekryssende persontogtilbudet. For å ivareta myndighetenes krav til koronatesting og innreisekontroll, er det viktig å vurdere om og hvordan disse kravene kan tilpasses jernbanesektoren.

I brevet fra Samferdselsdepartementet går det fram at et slikt test- og kontrollregime bør være forholdsmessig og ta høyde for den forventede etterspørselen etter togreiser gjennom høsten. Samtidig må et slikt regime ta høyde for eventuelle justeringer i kravene knyttet til test- og personkontroll for innreise.

Jernbanedirektoratet er i denne prosessen bedt om å etablere en hurtigarbeidende gruppe som for øvrig skal bestå av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at Jernbanedirektoratet har løpende dialog med de berørte togselskapene, slik at den grensekryssende togtrafikken kan gjenopptas på kort varsel, dersom den hurtigarbeidende ekspertgruppen anser det som hensiktsmessig. Jernbanedirektoratets frist for å svare på oppdraget fra Samferdselsdepartementet er 24. august 2021.

Kilde: Bane Nor - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: