Vil utrede nasjonal interrail-billett

Annonse


Vil utrede nasjonal interrail-billett

- Skrevet 25.08.2021 av Kyrre Dahl

Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil se på muligheten for å innføre nasjonal togbillett og egen feriekollektivbillett. Han ber om redegjørelse fra Jernbanedirektoratet.


Illustrasjon - Foto: Foto: Olav Heggø/Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å redegjøre for muligheter og konsekvenser ved å innføre en nasjonal togbillett tilsvarende en interrail-billett, det vil si en periodebillett som er gyldig hos på alle togstrekninger som kjøres etter avtale med staten. Sammen med Entur skal direktoratet blant annet vurdere:

 • varigheten på billettypen
 • om den bør være tilgjengelig hele året
 • om billettypen også bør være gyldig på lokal (fylkeskommunal) kollektivtransport og/eller på togavganger innenfor takstsamarbeidsområder
 • om den kan tilbys av togselskaper uten trafikkavtale med staten
 • hvor raskt billettypen eventuelt kan innføres

  – Togselskapene står fritt til å tilby en slik billett, og GoAhead har tilbudt en slik type billett på Sørtoget i sommer. Nå tar vi initiativ med mål om å få dette på plass for hele Norge, til neste sommer. Toget tar oss på en miljøvennlig og trafikksikker måte til både fantastisk og variert natur, og til noen av våre flotteste byer. Jeg tror derfor at en nasjonal togbillett, tilsvarende en interrail-billett kan få flere til å ta toget på Norges-ferie, sier samferdselsministeren.

  Jernbanedirektoratet skal også utrede mulighetene for en "feriekollektivbillett". Dette er ment å være en periodebillett som ikke bare kan benyttes i området hvor den er kjøpt, men også i andre deler – eller hele resten av landet ­– når man er på ferie eller andre reiser.

  – Dersom man har kjøpt et månedskort i Trondheim og skal reise en helg til Kristiansand, ville det vært fint å kunne benytte kollektivtilbudet der med samme månedskort. En slik "feriekollektivbillett" vil også gjøre det enklere å reise kollektivt på steder man ikke er til vanlig, sier Hareide.

  I oppdragsbrevet ber Samferdselsdepartementet om å øke innsatsen for å nå målet om at det skal bli mulig å kunne kjøpe alle kollektivbilletter fra Entur, som tilbyr en konkurransenøytral reiseplanlegger for all kollektivtrafikk.

  – I dag kan er det mulig å kjøpe alle togbilletter og billetter fra flere fylkeskommunale kollektivtransportselskaper gjennom Entur. Men det er en fordel om alle fylkeskommunene kan tilby dette, og gjerne ekspressbussene og flybussene også. Dette er viktig for at det skal være så enkelt som mulig å reise kollektivt, sier samferdselsministeren.

  Kilde: Samferdselsdepartementet - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

  Annonse


  SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

  Annonse


 • 

  TA TOGET I:

  Om denne siden


  Anbefalte togturer


  Veterantog i Norge


  
  SØK PÅ REISEMEDTOG.NO: