Lover 250 nye togavganger i uka

Annonse


Lover 250 nye togavganger i uka

- Skrevet 03.09.2021 av Kyrre Dahl

Før 2023 skal Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog etter planen sette opp om lag 250 nye avganger i uka, det vil si om lag 35 nye avganger i snitt per dag. Dette er avganger som togselskapene selv har initiert i konkurransene om trafikkpakkene. Noen av endringene er allerede innført.


Foto: Olav Heggø / Samferdselsdepartementet

I konkurransene om trafikkpakkene 1, 2 og 3 definerte Jernbanedirektoratet minimumskrav til rutetilbudet. Disse kravene var i all hovedsak identisk med rutetilbudet som ble kjørt før konkurransene.

I de tre konkurranserundene la Jernbanedirektoratet stor vekt på togselskapenes planer for videreutvikling av rutetilbudet utover minimumskravene. Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog har forpliktet seg til å forbedre togtilbudet på de fleste strekninger. For trafikkpakke 2, som SJ Norge driver, har Jernbanedirektoratet i tillegg sikret seg opsjoner på forbedringer i togtilbudet.

Flesteparten av de 250 nye avgangene kommer fra ruteterminskiftet 12. desember i år, mens noen få nye avganger settes opp fra ruteterminskiftet 11. desember 2022. Enkelte av avgangene er allerede etablert fra august måned.

- Dette er avganger som togselskapene selv har initiert i konkurransene om trafikkpakkene, og viser at operatørene legger seg i selen for å tiltrekke seg flere passasjerer. Dette er helt i tråd med intensjonen med reformen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Her er en de ekstra avgangene: (innføres i desember 21, dersom ikke annet står)

 • Jærbanen: En forbedring fra times- til halvtimesintervall Jærbanen på lørdager og søndager mellom Stavanger og Nærbø (etablert i august i år)
 • Jærbanen: Enkelte ekstra avganger på hverdager på strekningen Stavanger–Sandnes (etablert i august i år)
 • Arendalsbanen: En ekstra avgang i hver retning mellom Arendal og Nelaug (etablert i august i år)

 • Dovrebanen: En økning fra tre til fem avganger i hver retning på dagtid for fjerntogene mellom Oslo og Trondheim
 • Rørosbanen: Etablering av tilnærmet totimersfrekvens på strekningen Hamar-Røros
 • Rørosbanen: En ekstra avgang i hver retning mellom Røros og Trondheim
 • Trønderbanen: En forbedring fra totimers- til timesintervall lørdager/søndager og på kveldstid hverdager
 • Trønderbanen: En ny tidlig morgenavgang mellom Steinkjer og Melhus som gjør det mulig å rekke de første morgenflyene fra Trondheim Lufthavn
 • Meråkerbanen: En ekstra avgang i hver retning på strekningen Trondheim–Storlien
 • Nordlandsbanen: Én ny avgang i hver retning på trekningen Mosjøen–Bodø på lørdager, beregnet for dagsreiser

 • Bergensbanen: En økning fra tre til fem avganger i hver retning på dagtid mellom Oslo og Bergen
 • Vossebana: Etablering av tilnærmet timesfrekvens på strekningen Bergen–Voss
 • Vossebana: Flere avganger i hver retning mellom Bergen–Arna

 • Sørlandsbanen: Etablering av totimers frekvens for fjerntogene på strekningen Oslo-Kristiansand–Stavanger (des 22)
 • Dovrebanen: Enda en ny avgang i hver retning på dagtid mellom Oslo og Trondheim, totalt seks avganger hver vei (des22)
 • Raumabanen: Antall avganger øker fra fire til seks i takt med økningen i togtilbudet på Dovrebanen (des22)

  I tillegg vurderer Go-Ahead Nordic ekspressavganger om morgenen på strekningene Kristiansand–Oslo og Kristiansand–Stavanger for å redusere reisetiden mellom storbyene. Eventuell endring av stoppmønster vil skje i dialog med berørte fylkeskommuner. (des 22)

  Kilde: Samferdselsdepartementet - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

  Annonse


  SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

  Annonse


 • 

  TA TOGET I:

  Om denne siden


  Anbefalte togturer


  Veterantog i Norge


  
  SØK PÅ REISEMEDTOG.NO: