Kun fullvaksinerte kan ta toget til Norge

Annonse


Kun fullvaksinerte kan ta toget til Norge

- Skrevet 07.09.2021 av Kyrre Dahl

En hurtigarbeidende gruppe ledet av Jernbanedirektoratet har vurdert muligheten for å gjenoppta trafikken med grensekryssende persontog. Det kan komme en løsning i oktober, men det blir trolig bare for de som er fullvaksinerte eller er unntatt karantenereglene av andre årsaker.


Göteborg Centralstation - Foto: Kyrre Dahl

– Etter 12. mars i fjor har persontogene mellom Norge og Sverige vært innstilt som følge av innreisebegrensinger og test- og karanteneplikt. Etter hvert som hverdagen normaliserer seg, er det bare positivt om reisende mellom våre to land kan velge toget, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide, da han ba Jernbanedirektoratet om en vurdering av dette.

Samferdselsdepartementet ga Jernbanedirektoratet i oppdrag å se nærmere på hva som må til for å normalisere det grensekryssende persontogtilbudet. For å ivareta myndighetenes krav til koronatesting og innreisekontroll, er det viktig å vurdere om og hvordan disse kravene kan tilpasses jernbanesektoren.

Jernbanedirektoratet har, i samråd med blant andre Helsedirektoratet og Politidirektoratet, vurdert to alternative løsninger slik koronasituasjonen er nå: Enten at alle personer kan reise med tog fra Sverige til Norge, eller at kun personer som kan dokumentere fritak fra innreiseregistreringsplikt og testplikt kan reise med tog fra Sverige til Norge.

Når det gjelder den første løsningen, er vurderingen at det må etableres nye stasjoner for grensekontroll og testing ved respektive togstasjoner, – noe som anses svært ressurskrevende. Den andre løsningen er enklere i praksis og kan baseres på stikkprøvekontroller, men reiser juridiske problemstillinger rundt å begrense togtilbudet til en utvalgte grupper i samfunnet.

Jernbanedirektoratet har anbefalt sistnevnte løsning, og avventer en tilbakemelding fra Samferdselsdepartementet vedr. muligheter til å begrense tilbudet.

-Det er koronapandemien som har satt en langvarig stopper for persontogene over de fire grenseovergangene våre, sier fagansvarlig for persontrafikk i Jernbanedirektoratet, John Ove Svensli.

I normale tider går det to daglige avganger over grensa på Ofotbanen (Vassijaure grense), to over Meråkerbanen (Storlien grense), tre over Kongsvingerbanen (Charlottenberg grense) og fire over Østfoldbanen (Kornsjø grense). -Det er denne trafikken vi nå håper kan komme i gang igjen fra ute i oktober, så får vi se hvor mange avganger det kan bli fra starten av, legger Svensli til.

-I vår dialog med togoperatørene er det gitt positiv tilbakemelding om en forenklet løsning basert på kontroller om bord, sier Svensli. Det er Vy Tåg som kjører over grensa på Ofotbanen, SJ Norge over Meråkerbanen, SJ AB over Kongsvingerbanen og Vygruppen over Østfoldbanen.

Kilde: Jernbanedirektoratet - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: