Et skritt nærmere nattog til København

Annonse


Et skritt nærmere nattog til København

- Skrevet 10.09.2021 av Kyrre Dahl

Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København.


Knut Arild Hareide - Foto: Torbjørn Tandberg.

Samferdselsdepartementet har nylig mottatt en foreløpig tilbakemelding fra Jernbanedirektoratet om muligheten for et nattogtilbud på strekningen Oslo - København.

På bakgrunn av tilbakemeldingen ber regjeringen nå Jernbanedirektoratet arbeide med nødvendige avklaringer, med siktemål om å få på plass et nattogtilbud til København. Arbeidet gis en slik prioritet at anskaffelsen eventuelt kan foretas innen en kortest mulig, men gjennomførbar tidshorisont.

Jernbanedirektoratet har frist til 1. november med å komme med en endelig anbefaling til Samferdselsdepartementet.

– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier Hareide. Det er ikke oppgitt noe mer konkret om hvordan dette skal komme på plass.

Kilde: Samferdselsdepartementet - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: