Hvorfor Nord-Norge-banen er en dårlig idè nå - reisemedtog.no

Annonse


Hvorfor Nord-Norge-banen er en dårlig idè nå

- 26.05.2020 - skrevet av: Kyrre Dahl - Flere innlegg: i ARKIVET

Nå har Stortinget sagt nei til Nord-Norge-banen, til stor skuffelse for patriotene som gjerne vil ha tog til Tromsø. Jeg forstår tanken, men jeg støtter stortingsflertallet. Det å bruke så mye penger på dette nå ville vært et feilgrep, men det kan være en mye bedre idè om noen år. La meg forklare:


Et NSB-tog (nå Vy)

Jeg skal ikke komme med kompliserte forklaringer og kostnadsanalyser. Hovedproblemet er etter min mening ikke at Nord-Norge-banen koster mye penger og jeg kan til og med være enig de som mener at det er på tide at også Nord-Norge kommer med på jernbanekartet. Problemet er det motsatte, det tognettet vi har i dag er for dårlig utbygd og en ny linje nord for Fauske evt. Narvik vil løse svært lite og i bunn og grunn bare skape enda større problemer.

Det finnes gode argumenter for og gode argumenter mot Nord-Norge-banen. Det første man kan slå fra seg er passasjer-trafikken. Skulle man åpnet den nye strekningen i tilslutning til dagens infrastruktur, vil det bli en reisetid mellom Oslo og Tromsø på over 24 timer og det sier seg selv at det er få som gidder å sitte så lenge på tog. Dermed står man igjen med gods-trafikken, som på sin side er et argument For bygging, men i all hovedsak for å fjerne trailere fra veier som ikke akkurat kan kalles motorveier.

Hadde man så bygd en ny linje fra Tromsø til Fauske via Narvik så snakker vi om en enorm kostnad, og jo høyere hastighet man vil satse på jo mer koster det. Banen kan bli en turistattraksjon for noen, men jo fortere man vil fram jo lengre blir tunnelene og dårligere blir utsikten. Men, dette er som sagt ikke hovedproblemet. Det er når du kommer til Fauske at det begynner å balle seg på. Hvorfor? Jo, fordi det her går både passasjertog og godstog allerede og det er begrenset kapasitet. Mesteparten av trafikken vil fortsette sørover og dagens Nordlandsbane kan neppe ta imot veldig mange flere tog. Og jo færre tog, jo mindre lønnsom blir selvsagt Nord-Norge-banen.

Dernest er Nordlandsbanen ikke elektrifisert og dermed forsvinner mye av argumentet om at toget er mer miljøvennlig. Så skal man bygge Nord-Norge-banen må altså dagens Nordlandsbane elektrifiseres og det må bygges mange nye krysningsspor eller aller helst dobbeltspor og i samme åndedrag få opp hastigheten på den banen også. Men, det stopper jo ikke der. Du får det samme problemet sør for Trondheim selv om det her er noe bedre. Det er ikke ubegrenset kapasitet for nye godstog mellom Trondheim og Oslo heller så skal du virkelig få noe ut av Nord-Norge-banen må du bygge ut Dovrebanen og/eller Røros-banen også.

Men, det er faktisk når man nærmer seg Oslo at det virkelig blir vanskelig. Dobbeltspor på Intercity-strekningene hjelper mye men for å få plass til flere tog gjennom hovedstaden må det bygges en ny tunnel under Oslo. Dermed sitter vi igjen med at for å få bygget Nord-Norge-banen må man faktisk bygge ny tunnel gjennom Oslo først, ellers får man ikke plass til alle togene fra Nord-Norge. Nå skal ikke alle tog til eller gjennom Oslo, men det er grunn til å anta at den viktigste transporten vil være til og fra hovedstaden både for gods og passasjerer. Men, hva med de som skal til Utlandet, kan ikke de gå via Sverige i stedet?

Og her hørtes det nesten ut som om Nord-Norge-banen kan reddes ved å bygge bane fra Tromsø til Narvik og så kjøre videre via Sverige. Men, tenk litt på det! Det er også begrenset kapasitet på det svenske jernbanenettet og det går allerede mange tog fra Narvik i retning Sverige. Skulle man få noe glede av en bane mellom Tromsø og Narvik må altså Sverige bygge ut sitt jernbanenett eller Norge betale svenskene for å gjøre det. Hvor stor sannsynlighet er det for at det skjer?

Derfor kan jeg ikke annet enn å konkludere med at det vil være sløsing med penger å bygge Nord-Norge-banen nå. Men, hva med i fremtiden når det øvrige nettet forhåpentligvis en gang er utbygd? Når det er dobbeltspor mellom de store byene og både hastigheten og kapasiteten er på et europeisk nivå. Klarer man å kjøre dobbelt så fort mellom Oslo og Trondheim og kanskje videre nordover snakker vi om drøyt 3 timer til Trondheim og kanskje så lite som 5 timer mellom Trondheim og Fauske. Da kan man med ny bane nå Tromsø på under 12 timer, som vil være noe helt annet enn de 24 timene det ville være snakk om med dagens infrastruktur. Men, hastigheten er ikke alt, ved å forbedre togtilbudet i sør vil flere bruke tog og generellt være mer positiv til tog, som gjør at langt flere vil godta en 12 timers-tur til Tromsø.

Gods vil nok selv i det alternativet være det viktigste argumentet for en bane i Nord-Norge, men da kan man altså hurtig sende gods fra Tromsø og Harstad som ikke ødelegger for den trafikken som allerede er på nettet og da blir det mer et regnestykke hva som lønner seg. Så, en gang i fremtiden kan det være et marked for Nord-Norge-banen, men ikke nå.

Flere blogginnlegg: i BLOGGARKIVET
Alle bilder og videoer: Kyrre Dahl/reisemedtog.no - Følg denne siden på FACEBOOK eller INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO:ERDETMULIG.NO: