Hvordan få bedre tog til utlandet - reisemedtog.no

Annonse


Hvordan få bedre tog til utlandet

- 05.09.2020 - skrevet av: Kyrre Dahl - Flere innlegg: i ARKIVET

Jernbanedirektoratet har startet en kundeundersøkelse for å finne ut hva passasjerene ønsker når det gjelder forbindelser til utlandet med tog. Her er mine tanker rundt det og etter min mening er det en korridor som skiller seg ut som svært viktig å se satse på.


SJ-tog på Øresundsbroa

Det er i dag fire togforbindelser fra Norge til utlandet, alle til Sverige. Nordfra snakker vi da om forbindelsen mellom Narvik mot Kiruna og Stockholm, Trondheim mot Østersund og Stockholm, Oslo mot Karlstad og Stockholm samt Oslo mot Gøteborg og København, og videre til resten av Europa. Det er åpenbart den siste forbindelsen som er mest viktig og har det største potensialet både for gods og passasjerer.

I øyeblikket er det helt umulig å komme seg med utlandet med tog, ettersom alle forbindelser er stengt ned på grunn av korona-pandemien. Vi må håpe at det snart går over og at toget fortsetter den gode utviklingen man så de siste årene før 2020. Her er noen av mine forslag til hvordan togtilbudet kan forbedres, både med dagens infrastruktur og planer og hva som kan være potensialet hvis man er villig til å investere.

Som sagt er den soleklart viktigste forbindelsen den som går fra Oslo via Østfoldbyene til Gøteborg og så videre til København og Tyskland for resten av Europa. Dette er en viktig korridor for gods og skal man ta tog til resten av Europa så må man jo denne veien. Mellom Oslo og Gøteborg har det lenge gått 3 til 4 tog daglig som har vært en forlengelse av IC-togene til Halden. De har derfor relativt mange stopp og har en lenger kjøretid enn bussene som følger E6 direkte til Gøteborg. Med åpningen av Follobanen kutter man 10 minutter og det er flere planer som skulle gi redusert kjøretid.

Med færre stopp i Østfold kan togene komme ned i cirka 3 timer og 10 minutter fra Oslo til Gøteborg. Det er en klar forbedring, men det kommer neppe til å føre til en eksplosjon av reisende. Gøteborg er jo fint, men de som skal kun til svenskenes nest største by tar nok ikke fly uansett. Da har man større potensiale i trafikken til København. Oslo til Danmarks hovedstad er en strekning der jeg mener det er mulig å få folk over fra fly til tog. I dag er det 8 - 9 timers reisevei med et til tider kjipt bytte i Gøteborg, og med relativt få avganger fremstår tilbudet som lite attraktivt.

SJ har planer om å kjøre tog mellom København og Oslo ved å forlenge sine tog til Gøteborg og disse togene vil, uten store investeringer i infrastruktur, kunne komme seg fra Oslo til København på under sju timer om få år. Selv om reisetiden vil være lang, vil komforten være vesentlig bedre enn dagens tilbud. Kan man også sørge for god korrespondanse videre til Tyskland samme dag, så begynner toget å bli attraktivt også for de som skal på togferie.

Det viktigste er derfor at norske og svenske myndigheter følger opp de prosjektene og planene som foreligger. Kan man få til avganger rundt annenhver time, der flere daglig fortsetter til København vil man trolig oppleve en helt annen interesse for togtur til Utlandet. Men, rent investeringsmessig er det ikke passasjer-trafikken som er det viktigste. Det bør være et stort potensiale å få gods fra vei til bane og det krever utbygging av dobbeltspor hele veien. Dette burde være prioritet nummer 1.

Strekningen Oslo - Gøteborg er også den mest aktuelle, skal vi heller si den eneste aktuelle, for en høyhastighetsbane. Da kan man komme seg fra Oslo til Gøteborg på rundt 2 timer, men som nevnt ovenfor er det ikke dette som er hovedhensikten. Skal man virkelig få noe ut av dette bør man ha tog i 300 kilometer i timen hele veien til Hamburg. Da snakker vi om 4 timer til København og 6 timer til Hamburg. Høres fint ut, men dette krever en enorm investering der bare en brøkdel vil skje i Norge. Vi må altså få Sverige og EU til å se viktigheten av en slik bane før den har sjans til å bli en realitet.

Rent teknisk vil det ikke være noen konflikt mellom en høyhastighetsbane og den planlagte opprustningen av Østfoldbanen, fordi skal man komme opp i over 300 kilometer i timen, må man bygge en helt ny bane uansett, som kanskje og bare kanskje får ett stopp i Norge på veien ut ( antagelig Sarpsborg ) og følge E6-korridoren sørover, noe som gir et stopp i Uddevalla og ikke noe mer. Ser ikke helt for meg at Sverige vil kaste penger på et slikt forslag med det første, så min konklusjon er å bare fortsette med planene om dobbeltspor mellom Oslo og Halden så fort som mulig.

Jeg ser en alternativ trase for Østfoldbanen og det er å lage en bane direkte fra Råde til Sarpsborg. I dag bruker toget nesten 30 minutter på det som i luftlinje er 15 kilometer. En slik bane vil kutte ned minst 20 minutter kjøretid, men forutsetter at det går to forskjellige IC-tog til Fredrikstad og Sarpsborg/Halden. Med Follobanen og dobbeltspor hele veien til Råde som er planlagt vil dette gi hurtigere reisetid og langt større kapasitet for alle. I tillegg kan man kjøre lokaltog på den gamle linja mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Dette er en linje som er vanskelig å utvide til dobbeltspor fordi den går tett på bebyggelse, men nettopp derfor har den potensiale for lokaltog med flere stopp underveis.

Den nest viktigste jernbanestrekningen ut av Norge er den som går mellom Oslo og Stockholm via Karlstad. Disse togene har tradisjonellt brukt seks timer, men SJ har planer om å øke antall avganger når arbeider på strekningen er ferdig og da vil vi trolig se avganger rundt annenhver time med en kjøretid på 5 timer. Dette er en klar forbedring i forhold til det som har vært de siste årene. Det er få andre planlagte prosjekter på denne delen selv om det finnes en forening som jobber hardt for en ny bane og en kjøretid på under 3 timer. Utfordringen her er at en ny bane mellom Oslo og Karlstad har lite annen nytte (innenriks) både for norske og svenske myndigheter. Potensialet for gods og passasjerer er også langt svakere enn Oslo - Gøteborg.

Selv om det er et visst potensiale i passasjertrafikken mellom de to hovedstedene er det egentlig godstrafikken som er det viktigste også her, inkludert gods som skal til Nord-Norge. Godstrafikken har mer bruk for dobbeltspor enn høy hastighet og jeg ender derfor med at det beste er å oppgradere dagens korridor, som også vil gi forbedringer for de som bor langs Kongsvingerbanen. Med utbedringer i Sverige og Norge kan vi komme ned i en kjøretid på 4 timer og da vil det være attraktivt for mange å ta tog istedet for fly. I Sverige bør det bygges en ny bane mellom Karlstad og Ørebro, som vil gi langt flere destinasjoner for Norges-togene.

De to andre utenlands-strekningene er det ikke så mye å si om. Mellom Trondheim og Østersund er det planlagt elektrifisering og det muliggjør direkte tog mellom Trondheim og Stockholm. Det skal mye til før kjøretiden på denne turen blir så kort at man kan friste business-reisende vekk fra fly på denne strekningen, men en del kan gjøres med utbedringer av kjøreveien. Fra Narvik er det utvilsomt gods som er det viktigste, men noen flere daglige avganger bør vurderes, i sammenheng f.eks med Norrbotnia-banan. Reisetiden mellom Narvik og Stockholm (for ikke å glemme Oslo) er uansett så lang at det store flertallet neppe blir fristet til å bruke tog selv om man kan klare å kutte noen timer.

Det er mange som ivrer for natt-tog og jeg kan forstå at noen synes det ville være kjekt å legge seg i Oslo og våkne opp i Hamburg for å slippe den relativt kjedelige og obligatoriske turen gjennom Sverige og Danmark. Jeg er selv ikke så opptatt av å sove på tog og ser en del utfordringer med et slikt tog, både av teknisk og logistikkmessig karakter. Jeg vil nok heller foretrekke bedre tilbud på dagtid, for eksempel gjennomgående tog til København som gir god forbindelse til Tyskland når Fehrmarn-forbindelsen åpner, for eksempel.

Flere blogginnlegg: i BLOGGARKIVET
Alle bilder og videoer: Kyrre Dahl/reisemedtog.no - Følg denne siden på FACEBOOK eller INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO:ERDETMULIG.NO: