Dramatiske utspill om tog fra Hareide - reisemedtog.no

Annonse


Dramatiske utspill om tog fra Hareide

- 21.09.2020 - skrevet av: Kyrre Dahl - Flere innlegg: i ARKIVET

Samferdselsminister Knut-Arild Hareide varsler nærmest helt stopp i utbyggingen av norsk jernbane. Det er så dyrt å bygge jernbane, mener Hareide. Her kommer et forslag til hvordan han kan gjøre det mye rimeligere.


Den svarte streken er dagens linje, mens den røde er den nye Grunnlag: Google Maps

Jeg finner det underlig at Hareide hinter om bråstopp i utbyggingen av norsk jernbane i en tid hvor alle andre land vi kan sammenligne oss med gjør det motsatte. Det er en haug med jernbaneprosjekter i land som Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia fordi man der har tro på at jernbane er noe av det viktigste for en bærekraftig transport i fremtiden. Kort fortalt er tog det mest effektive transportmiddelet for å frakte mye folk på kort og mellomlang distanse, det vil si der toget bruker mindre enn 4 timer.

Jeg kunne sikkert holdt på et par timer bare for å fortelle om hvorfor tog er et bedre alternativ enn veiutbygging, men siden de fleste som leser denne bloggen sikkert allerede er positive til jernbane i utgangspunktet vil jeg derfor se litt nærmere på begrunnelsen til Hareide. Han nevner spesifikt at kostnadene for utbyggingen av Østfoldbanen har skutt i været og derfor vil jeg derfor gi ham et forslag til å redusere disse kostnadene markant, og samtidig gi et mye bedre tilbud til alle i regionen Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

- Togstrekningen forbi Fredrikstad og Sarpsborg ligger inne med en kostnad med 12 milliarder kroner i dagens plan, men når man graver seg ned i kvikkleiren, så viser det seg at kostnaden er i overkant av 40 milliarder, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide ifølge Nettavisen. Og det kan godt hende han har rett i det, når man planlegger å bygge et dobbeltspor gjennom et område som enten er tettbebygd og/eller har grunnforhold som er utfordrende. Min løsning er å droppe denne utbyggingen helt og tenke i nye baner.

Hva med å i stedet bygge et mye kortere og mindre utfordrende dobbeltspor den strakaste veien mellom Råde og Sarpsborg? På kartet over kan alle se at det er en gedigen omvei for toget å kjøre gjennom Fredrikstad, mer konkret er det 32 kilometer jernbane mellom Råde og Sarpsborg, mens det bare er 19 kilometer langs E6 mellom Råde og Sarpsborg. Nå bruker toget en halv time mellom de to stasjonene, på en direkte linje vil toget bare bruke 10 minutter, ja enda raskere hvis det ikke skal stoppe i Råde. Jeg er sikkert ikke den eneste som har foreslått dette, men det virker som om man er fast bestemt på å ta den ekstremt dyre og lange omveien om Fredrikstad. Hvorfor?

Jeg tør påstå, uten å ha forsket på det, at det trolig vil være veldig mye billigere å bygge 19 kilometer dobbeltspor i et relativt åpent terreng uten noe særlig bebyggelse enn å bygge 32 kilometer gjennom tettbebyggelse og tett ved et av landets største vassdrag. I tillegg slipper man å flytte stasjonen i Fredrikstad og passasjerene slipper å fraktes med buss for tog gjennom flere år. Den eneste utfordringen er i Sarpsborg, men jeg antar at det blir vanskelig å bygge dobbeltspor gjennom Sarpsborg uansett om toget kommer fra Fredrikstad eller Råde, så her er det ingen overraskelser.

Hvis noen i Fredrikstad nå steiler og tror at de vil miste toget, så bare slapp helt av. Med en slik løsning vil det være naturlig å la skinnegangen ligge der den er mellom Råde og Fredrikstad og kjøre et IC-tog mellom Oslo og Fredrikstad hver time som i dag, mens det går et annet IC-tog mellom Oslo og Sarpsborg videre til Halden. Det betyr to IC-tog i timen, men etter at Follo-tunnelen åpner burde det være kapasitet nok til det, og de langsiktige planene til myndighetene har jo vært 4 avganger i timen på Østfoldbanen, da foreslår jeg hver halvtime til Fredrikstad og hver halvtime til Halden via Sarpsborg.

Den gamle linja mellom Fredrikstad og Sarpsborg kan fortsatt brukes for lokaltog. Dette vil passe ypperlig her, for toglinja går tett på bebyggelse og det kan trolig etableres flere holdeplasser underveis, som kan betjenes med lokaltog to ganger i timen. Noen av disse kan forlenges til Indre Østfold via Rakkestad, atter andre kan forlenges til Halden, for å opprettholde direkte forbindelse mellom Fredrikstad og Halden. Reisetiden mellom Fredrikstad og Oslo blir forsåvidt den samme som i dag, men det nye dobbeltsporet som er foreslått mellom Råde og Fredrikstad ville ikke gitt så mange minutter besparelse, uansett. Follotunnelen vil gi 10 minutter mindre reisetid og dermed kommer man under timen mellom Oslo og Fredrikstad.

Det er Sarpsborg, Halden og videre sørover at den store besparelsen kommer i reisetid. En direkte linje mellom Råde og Sarpsborg vil kutte 20 minutter alene. Follotunnelen vil også gi 10 minutter besparelse, og dropper man et par stasjoner vil man kutte enda noen minutter. Et direkte tog mellom Oslo og Sarpsborg kan altså, selv med et stopp i Moss, bruke 40 minutter kortere reisetid enn i dag og det med en utbygging som koster langt mindre enn den som planen som foreligger, som ikke vil gi på langt nær så gode effekter i reisetid.

Er det bare fordeler med denne løsningen? Nei, selvsagt ikke. Den mest åpenbare er at det må kjøres to forskjellige IC-tog, men det er jo ikke en utbyggings-utgift. Så må det jo også settes inn et nytt lokaltog, men nok en gang så er ikke det en utgift til utbygging, den bruker de skinnene som allerede er der. Så da sitter jeg igjen med at folk i Fredrikstad mister Sverige-toget, men den ulempen mener jeg er liten i forhold til hva man får igjen.

En ekstra fordel med denne løsningen er at den muliggjør en ny holdeplass i sentrum av Fredrikstad på en relativt rimelig måte. Dagens jernbane følger hovedveien gjennom Fredrikstad og går faktisk bare et steinkast ( OK, et langt et, men likevel ) fra kjøpesenteret Torvbyen. Her burde det være mulig å opprette en enkel holdeplass og så kan toget fra Oslo fortsette til dagens stasjon som også bør opprettholdes for sin plassering i forhold til Gamlebyen og bedre parkeringsmuligheter.

Jeg er forundret over at dette alternativet ikke er mer framme i debatten, i stedet bruker altså samferdselsministeren de høye kostnadene på et dårligere alternativ til å bråstoppe utviklingen av jernbane i Norge.

Flere blogginnlegg: i BLOGGARKIVET
Alle bilder og videoer: Kyrre Dahl/reisemedtog.no - Følg denne siden på FACEBOOK eller INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO:ERDETMULIG.NO: